Osnovan ribarski FLAG Plodovi mora

Osnovan ribarski FLAG Plodovi mora

KALI/PREKO – Osnivačka skupština lokalne akcijske skupštine u ribarstvu “Plodovi mora” održana je u četvrtak u Općinskoj vijećnici u Kalima.

Lokalna skupina u ribarstvu partnerstvo je gospodarskog, civilnog i javnog sektora, a prema pravnom statusu je udruga. Razlog njezinog osnivanja jest povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije. Novoosnovana udruga “Plodovi mora” zasad okuplja osamnaest članica – osnivača, a sjedište joj je u Kalima.

Prostorno obuhvaća područje općina Preko, Kali, Kukljica i Sali, te Grada Zadra i zadarskih otoka sa svim pripadajućim naseljima. Među članicama su još poznate ribarske zadruge, tvrtke i obrti poput Kali tune, Cromarisa i Mardešića, te civilne udruge s područja grada Zadra i zadarskih otoka – Otočni sabor, Eko Zadar i druge.

Pet jedinica lokalne samouprave među osnivačima ujedno je i minimalni broj za osnivanje i dobivanje statusa FLAG-a (Lokalne akcijske skupine u ribarstvu). Ribarstveno područje mora imati više od 10 tisuća, a manje od 150 tisuća stanovnika, što je uvjet koji sa svojih 80-ak tisuća stanovnika FLAG “Plodovi mora” također ispunjavaju.

Za predsjednika udruge na Skupštini je izabran Šime Kosor iz Ribarske zadruge Omega 3, a za voditeljicu Nina Mrkonja, oboje jednoglasno podržani.

Prijava na natječaj otvoren do 1. ožujka

Nakon osnivačke skupštine udruga još mora proći registraciju kod Ureda državne uprave u Zadru, a sve kako bi se uspjela prijaviti na natječaj za “Pripremnu potporu” koji jeotvoren do 1. ožujka 2016. Udrugu tako ovih dana očekuje ubrzana priprema potrebne dokumentacije.

Na natječaju kojeg je objavilo Ministarstvo poljoprivrede planirana su ukupna sredstva od gotovo 20 milijuna kuna za osnivanje FLAG-ova. Predviđa se da bi se duž hrvatske obale Jadrana moglo oformiti preko 20 FLAG-ova, a pojedini FLAG može dobiti do 700 tisuća kuna potpore za izradu razvojne strategije, pilot projekt i ostale troškove. Za provedbu natječaja nadležna je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

Duž hrvatske obale u tijeku osnivanje FLAG-ova

Na biogradskom području prošle godine osnovan je prvi FLAG u Hrvatskoj pod imenom “Lostura”, a prošli mjesec osnovana je i lokalna inicijativa “Tri mora” sa sjedištem u Posedarju. Također paralelno se osnivaju FLAG-ovi i na sjevernom Jadranu, ali i u južnoj Dalmaciji, sve s namjerom prijave na aktualni natječaj. Naime, ono što se kroz LAG-ove napravilo za ruralni razvoj, sada se mora kroz FLAG-ove za ribarstvo. FLAG-ovi imaju veliku ulogu u razvoju ribarstva i njihovo osnivanje u Hrvatskoj jedan je od prioriteta Europske unije.

U Europi aktivno preko 300 FLAG-ova

U Europskoj uniji aktivno je preko 300 FLAG-ova (eng. Fisheries Local Action Groups) udruženih u europsku mrežu FARNET, a uskoro bi i hrvatski FLAG-ovi trebali postati dio te mreže. Upravo Europska komisija snažno potiče osnivanje FLAG-ova, što se u Hrvatskoj provodi preko Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo RH. Planirana ukupna financijska alokacija za FLAG-ove u novom programskom razdoblju iznosi 22,2 milijuna eura.

Sredstva iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo FLAG-ovi će moći koristiti za sve projekte koji koriste razvoju lokalne zajednice, od izgradnje ribarske infrastrukture pa do ribarskih muzeja, poručili su nedavno iz Ministarstva poljoprivrede.