Tečaj o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Tečaj o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

PREKO – POU Dom na žalu, u suradnji sa Savjetodavnom službom Zadarske županije, ponovno organiziran tečaj Osnovna izobrazba o sigurnom  rukovanju  i pravilnoj primjeni pesticida.

Tečaj  će trajati tri dana i održat će se u Domu na žalu  7. 8. i 9. ožujka. 2016. Informacije i prijave do 1. ožujka primaju se u Domu na žalu svaki dan od 8 – 12 sati ili na tel. 023 286 001 i mob. 099 3221460, 091 286 1344. Ako netko želi tečaj obaviti prije, može se prijaviti u sljedećim mjestima:  

Biograd n/m  2.,3. i 4. veljače
 
Bokanjac  9., 10. i 11.  veljače
 
Pridraga  16., 17. i 18. velječe
 
Privlaka  23., 24. i 25. veljače
 
Stankovci  1., 2. i 3. ožujka 

U skladu s odredbama Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012), sve osobe koje prilikom obavljanja svoga rada na bilo koji način dolaze u doticaj s pesticidima moraju završiti program izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida. 

Program izobrazbe namijenjen je osobama koje koriste pesticide za zaštitu bilja u poljoprivrednoj proizvodnji, pri održavanju parkova, okućnica, sportskih terena i ostalih javnih površina ili se bave njihovom proizvodnjom, skladištenjem i prodajom. Cilj izobrazbe je osigurati održivu uporabu pesticida smanjenjem rizika i učinaka uporabe na zdravlje ljudi i okoliš, poticanje postupaka integrirane zaštite bilja.

Važno je napomenuti da svi  poljoprivrednici koji koriste pesticide neće ih moći kupovati bez završenog tečaja. (R. I.)