Cromaris otvara nova ribogojilišta na zadarskim otocima

Cromaris otvara nova ribogojilišta na zadarskim otocima

PREKO/ZADAR – Zadarska županija izdala je dvije lokacijske dozvole tvrtki Cromaris za postavljanje novih ribogojilišta. Cromaris će nove kaveze postaviti uz Dugi otok između rtova Žman i Gubac te kod otoka Kudice.

Na svakoj od spomenutih lokacija u planu je postavljanje dvije flote s kavezima za uzgoj bijele ribe za godišnju proizvodnju do 700 tona.

Idejni projekt u ožujku je napravila zadarska tvrtka Gin-company, a Ministarstvo zaštite okoliša i prirode procijenilo je da za ovaj zahvat nije potrebna studija o zaštiti okoliša.