Simpozij o Euharistijskom kongresu 1925. godine u Preku

Simpozij o Euharistijskom kongresu 1925. godine u Preku

PREKO – U nedjelju, 06. rujna, u 18 sati, u POU Dom na žalu u Preku, održat će se simpozij kojim će se obilježiti 90. godišnjica Euharistijskog kongresa u Preku 08. rujna 1925. godine.

Prema riječima prof. dr. Šime Mihatova, bio je to značajan događaj u povijesti Preka, koji je tada, nakon Rapallskog ugovora 1920. bio okupiran od Kraljevine Italije. U vremenu snažnog odnarođavanja, ugroze vjerske i nacionalne svijesti, održavanje Euharistijskog kongresa sigurno je bilo motivirano snažnim vjerskim, nacionalnim i kulturnim razlozima. 

Preko je bilo domaćin više tisuća uzvanika i sudionika iz mnogih krajeva, pristaništa su bila prepuna svečano okićenih gajeta, brodova i parobroda, a i sam papa Pio XI. osobno se brzojavom obratio sudionicima kongresa. Snagom zajedništva, duhom vjere i nacionalnim ponosom, Preko se predstavilo kao “čuvar vjere i nacionalne svijesti” u tim teškim vremenima.

Na simpoziju će o različitim aspektima tog značajnog događaja govoriti mons. prof. dr. J. Batelja, prof. Ive Livljanić, doc. dr. Z. Begonja i prof.dr. R. Bacalja.