Zahvala Udruge žena Luzor!

Zahvala Udruge žena Luzor!

PREKO – Udruga žena Luzor iskreno zahvaljuje svim sudionicima i suradnicima, donatorima i volonterima koji su omogućili, svojim trudom, radom, financijskom pomoći, angažmanom i poklonjenim vremenom, da se 30. srpnja 2015. u Preku ostvari projekt “Žrvanj života”. Ovim putem koristimo priliku da poimence nabrojimo sve one koji su bili izvođači u predstavi kao i one koji su pomogli projektu.Hvala svima i vidimo se na sceni Doma na žalu gdje će predstava igrati do sljedećeg ljeta!Autorska ekipa predstave: Milena Dundov, Ivo Nižić, Robert Košta, Senko Sorić i Marija Mihatov.
Sjećanja  Prečana, 1968./9. zapisale su: Jelica Peranić (Baćova) i Vera Gregov (Vukova).
Izrada kostima i svadbenih fuštana: Zdenka Vidas, Marija Košta, Milka Mašina (vez), Vilma Jozić, Božica Brižić (bičve).
Tehnička pomoć i podrška: Josip Batistić, Ljubo Markulin (prijevoz scene i glumaca na Galovac),  Mirko Dunatov, Luka Košta i Mateo Marcelić, fra Božo Sučić,  gvardijan Samostana sv. Pavla Pustinjaka na Galevcu, Šime Vidas, Kazalište lutaka Zadar, Mladenka Mašina (Dom na žalu, Preko).
Organizacija: Verica Nižić,  Sabina Batistić, Vilma Jozić, Milena Brižić i Jasna Frankić Brkljačić
Produkcija: Općina Preko (Ante Jerolimov, Ante Župan, Andrina Luić), Turistička zajednica preko (Ante Brižić, Ana Jakić Smud), Udruga žena Luzor (Jasna Frankić Brkljačić), KUD Preko (Sabina Batistić), Zadarska županija, Adam Vidas (fotografije za plakat i za medije).Donatori: Jusuf Elezi, Jakov Sorić, Bogdan Mogilevski (foto), Senko Sorić (foto), Anka Jerolimov (škrinja), Ante i Janja Pletikosić (torkul).Kusi, frite i kroštule: Dragica Jerolimov, Ksenija Matacin, Janja Pletikosić, Vilma Jozić, Marija Košta, Stošica Škulić, Seka Gregov, Luzarija Stipanov, Mirjana Marcelić, Lidija Fabulić.

IZVOĐAČI:
Martina Pedišić (naratorica), Matija Pažanin, Roko Vidas, Dora Jerolimov, Anastazija Kurtin, Antonela Sorić, Dora Kralj, Rafaela Kurtin, Enola Brižić, Anđela Šoša, Alesija Marcelić, Nora Dorkin, Luka Vidas, Jakov Kačan, Lisa Gregov (dica).
Zaručnici: Luka Košta, Josipa Jerolimov, Mate Sorić, Kate Grbas, Tomislav Gregov, Lucija Jozić.
Divojke i žene: Stela Vidas, Marija Lucin, Sara Lovrić (ciganka), Lucija Marcelić, Janja Pletikosić, Jadranka Gregov, Ana Jerolimov, Dragica Jerolimov, Vilma Jozić, Zdenka Košta, Anka Paulina, Ankica Stipanov, Zdenka Vidas, Ankica Pletikosić, Marija Košta, Danica Števanja, Mira Košta, Lidija Lončar, Jasenka Lončar, Milena Brižić, Jelena Rušev Mogilevski.
Muški: Frano Peranić, Josip Mašina, Tonko Gregov, Miljenko Gregov, Slavko Marcelić, Mladen Dorkin, Davor Stipanov, Zdravko Klarin, Ante Pletikosić.