Novi znanstvenik iz Preka: Nikola Markulin doktor povijesti

Novi znanstvenik iz Preka: Nikola Markulin doktor povijesti

PREKO – Na Sveučilištu u Zadru održana je javna obrana doktorskog rada Nikole Markulina. Disertaciju pod naslovom Mletačka vojna organizacija u Dalmaciji i Boki od Morejskog rata (1684.-1699.) do Požarevačkog mira 1718. Markulin je branio pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Mithad Kozličić, dr. sc. Lovorka Čoralić, znan. savj., i prof. dr. sc. Mladen Ančić, piše Zadarski list.
 
U ovom doktorskom radu autor raščlanjuje ustrojstvo mletačke vojne organizacije u Dalmaciji i Boki u razdoblju od početka Morejskog rata do završetka Drugog morejskog rata, odnosno od 1684. do 1718. godine. Koristeći se spoznajama suvremene historiografije o ranomodernom europskom ratovodstvu, autor se, proučavajući i interpretirajući poglavito izvorne spise mletačke vojne administracije, usredotočio na analizu temeljnih organizacijskih oblika mletačke kopnene vojske koji su postojali i mijenjali se tijekom dvaju posljednjih ratova Mletačke Republike i Osmanskog Carstva. 
 
Iz tog je razloga klasičan historiografski narativ o tijeku ratova i vojnim operacijama potisnut u drugi plan. Ipak, kako bi se dobio uvid u širi kontekst unutar kojeg je mletačka vojna organizacija oblikovana autor, oslanjajući se na dosadašnje historiograske spoznaje koje tek mjestimično nadopunjuje novim tumačenjima i podacima, daje kraći prikaz političkih i vojnih prilika u promatranom razdoblju.
 
U svojoj ocjeni dr. Mladen Ančić zaključuje kako se kandidat služi relevantnom modernom literaturom te ima izgrađen odnos spram literature nastale u tradiciji hrvatske (ali i srpske) historiografije. “K tomu Nikola Markulin vrlo suvereno vlada materijalom vrela relevantnih za odabranu temu. Odnos između problema koje otvara literatura kojom se služio, i onoga što kao pitanja izvodi iz svojih vrela, kod autora je izbalansiran i jasno daje do znanja da se radi o kandidatu posve sposobnom za samostalni znanstveno-istraživački rad. Kandidat pokazuje sposobnost uočiti određene probleme i pronaći put za njihovo rješavanje koji već danas daleko nadilazi tradiciju hrvatske historiografije.”, istaknuo je Ančić.
 
Dr. Mithad Kozličić je istaknuo kako je potpuno je izvoran monografski znanstveni rad te u metodološkom i spoznajnom pogledu predstavlja izniman prinos povijesnoj znanosti. Čak štoviše, držim da je to jedan od najkvalitetnijih doktorskih radova iz povijesti koji je zadnjih desetljeća oblikovan na nekom od poslijediplomskih studija ili doktorata izvan tih studija na Sveučilištu u Zadru.
 
U svojoj ocjeni dr. sc. Lovorka Čoralić ističe kako se u radnji obrađuje tema (i razdoblje) koji su do sada bili nedovoljno i znanstveno nezaokruženo obrađivani u hrvatskoj znanstvenoj produkciji. Radnja je zasnovana, ističe dalje, na podrobnoj uporabi raspoloživog arhivskog gradiva, kvalitetno i ravnomjerno uporabljenog u svim sastavnicama radnje. “U radnji je korištena odgovarajuća znanstvena literatura, a posebice bi istaknula velik broj korištenih inozemnih biobliografskih jedinica koje radnji daju potrebitu kontekstualizaciju i teorijski okvir. U metodološkome smislu, radnja zadovoljava sve znanstvene kriterije, tekst je pisan jasnim i preglednim stilom, a poglavlja su tematski (sadržajno) odgovarajuće strukturirana. Radnja sadrži sve sastavnice znanstvene izvornosti, prinos je hrvatskoj, posebice dalmatinskoj ranonovovjekovnoj povijesti i zasigurno će imati zapažen utjecaj na znanstvenike koje se bave navedenom problematikom.”, ističe dr. Čoralić.
 
Foto: Marin Gospić, Zadarski list