Za projekte otočnih udruga 300.000 kuna

Za projekte otočnih udruga 300.000 kuna

PREKO – Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima u 2015. godini kojim se udrugama na otocima dodjeljuje financijska potpora osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu.

Pozivaju se sve zainteresirane udruge koje imaju sjedište na hrvatskih otocima i koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske te djeluju na području hrvatskih otoka najmanje jednu godinu zaključno s danom objave natječaja, da dostave svoje projektne prijave.

Ukupno je osigurano 300.000 kuna, minimalni iznos financijske potpore je 10.000 kuna, a maksimalni 30.000 kuna. Svaki podnositelj prijave/udruga može podnijeti najviše jednu prijavu.

Opširnije o natječaju na mrežnim stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=8547