Nedjeljko Milin objavio financijsko izvješće

Nedjeljko Milin objavio financijsko izvješće

PREKO – Nezavisni vijećnik u Općinskom vijeću Općine Preko Nedjeljko Milin objavio je godišnje financijsko izvješće za 2014. godinu.Naime, prema odredbama članka 39. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, godišnji financijski izvještaji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača, javni su dokumenti, te su ih isti dužni objaviti na svojim web-stranicama, najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. Iznimno, članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača koji nemaju svoju web-stranicu, mogu financijske izvještaje objaviti na web-stranici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj politički djeluju. Pod objavom na web-stranici smatra se objava u trajanju od najmanje 90 dana.

Detalji u prilogu:

 

Foto: Adam Vidas