Slike sa Silbe na izložbi “Majstori talijanskog baroka u Hrvatskoj”

Slike sa Silbe na izložbi “Majstori talijanskog baroka u Hrvatskoj”

PREKO/SILBA – Na izložbi “Majstori talijanskog baroka u Hrvatskoj“, koja će 15. travnja biti otvorena u Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu, umjetnost Zadarske županije 17. i 18. stoljeća predstavit će četiri slike. Čak tri ulja na platnu, koja potpisuju Carlo Ridolfi „Navještenje sa sv. Petrom i sv. Pavlom“, Matteo Bortoloni „Navještenje sa sv. Antunom i sv. Jeronimom“  te Pietro Liberi „Bogorodica s Djetetom, sv. Franom i sv. Antunom“, dolaze s otoka Silbe. Četvrta slika, „Sv. Jeronim“, rad mletačkoga slikara bavarskog porijekla Johanna Carla Lotha, godinama je dio Stalne izložbe crkvene umjetnosti (SICU) u benediktinskom samostanu u Zadru iako izvorno pripada zadarskoj crkvi sv. Šime.

Slike iz silbenske župne zbirke prošli su tjedan dopremljene u Restauratorski odjel u Zadru, gdje će restauratori Rita Antišin, Tanja Bačić i Tomislav Grzunov obaviti samo djelomičan zahvat čišćenja kako bi se umjetnine prilagodile potrebama izložbe u Zagrebu.

– Slike će se kompletno restaurirati kad završe aktualni programi u Restauratorskom odjelu, za nekoliko godina, jer je konzervatorsko-restauratorski zahvat po svojoj naravi kompleksan i dugotrajan posao, ovisno o stupnju oštećenja na pojedinim umjetninama, objašnjava Jadranka Baković, voditeljica Restauratorskog odjela u Zadru. Napominje kako Silba obiluje vrijednim umjetninama te da je za izložbu „Majstori talijanskog baroka u Hrvatskoj“ bila predviđena i slika Carla Ridolfija „Oplakivanje Krista sa sv. Petrom, Franjom Asiškim, sv. Ivanom Evanđelistom, sv. Markom i donatorom“, ali je u iznimno lošem stanju i zbog toga se odustalo od izlaganja. Većina umjetnina u sakralnim zbirkama na otocima već je restaurirana tijekom prošlog stoljeća, ali zbog loših uvjeta čuvanja i starenja restauratorskih materijala, potrebno je ponovno izvesti pojedine faze radova kako bi se slike mogle izložiti na primjeren način.