Učlanite se u Društvo za zaštitu baštine otoka Silbe!

Učlanite se u Društvo za zaštitu baštine otoka Silbe!

PREKO/SILBA – Društvo za zaštitu prirodne i kulturne baštine otoka Silbe poziva zainteresirane građane da postanu članovi te neprofitne nevladine udruge.

Budući da se po novom zakonu i novom Statutu društva mora ubirati članarina, predsjednik Davor Babić obavještava buduće članove da će ona iznositi 20 kuna godišnje te da, ako se žele učlaniti, osobne podatke (ime, prezime, adresu i OIB) pošalju na sljedeću adresu:

DRUŠTVO ZA ZAŠTITU PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE
OTOKA SILBE
23295 SILBA, zgrada Mjesnog odbora
tel: 023/370 236
mob: 099/4414680
e-mail: priroda.silba@gmail.com
davor.babic@zd.t-com.hr
 
OIB: 55582026378
Žiro račun kod OTP Zadar
IBANHR7424070001100043711

Fotografija Petar Lovrović