Za obnovu Tvrđave sv. Mihovila Općina Preko osigurala sredstva iz ITU mehanizma

Za obnovu Tvrđave sv. Mihovila Općina Preko osigurala sredstva iz ITU mehanizma

Na jučer održanoj konferenciji u Zadru, među projektima u koje će se uložiti 43 milijuna eura iz ITU mehanizma na Urbanom području Zadar, predstavljeni su i projekti desetak gradova i općina u okolici, a među njima i obnova Tvrđave sv. Mihovila, za koju je Općina Preko dobila tri milijuna eura.

Prema riječima pročelnice Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, turizam i EU fondove u Općini Preko Dražene Strihić, da bi se općina uopće mogla prijaviti na natječaj za sredstva iz ITU mehanizma, morala je biti riješena sva potrebna projektna dokumentacija, obavljena su potrebna arheološka istraživanja i ishođene su potrebne dozvole.

-Na ITU natječaj tvrđavu prijavljujemo u sklopu integriranog strateškog projekta pod nazivom Culture uplift. Općina Preko je nositelj projekta, a u sklopu natječaja projekte zajednički prijavljujemo mi, Grad Zadar, Općina Kali i Novigrad. Svaka jedinica lokalne samouprave ima svoj projekt. Opcina Kali Dom kulture, Novigrad Tvrđavu Fortica, Grad Zadar Trg sv. Frane, dodaje pročelnica Strihić

Napominje da se na realizaciji obnove Tvrđave sv. Mihovila radi već niz godina.

-Riješili smo vlasništvo, odnosno dobili tvrđavu na upravljanje na 30 godina. Uklonjen je odašiljač i premješten na susjedno brdo. Napravljena je sva predprojektna i projektna dokumentacija. S konzervatorima smo cijelo vrijeme u suradnji te su odrađena i arheološka istraživanja. Imamo sve potrebne dozvole i spremni smo za početak radova!, ističe.

Tvrđava sv. Mihovila iznad Preka i Poljane, simbol cijeloga otoka Ugljana i zadarskoga kraja, dobit će i montažnu pozornicu sa 200 sjedećih mjesta i na taj način na tvrđavi će se moći održavati koncerti, predstave, izložbe, prezentacije…. te opremu za prikazivanje različitih projekcija. Uvođenjem digitalnih tehnologija, bit će omogućeno i virtualno razgledavanje, a na taj način tvrđavu će moći upoznati i teže pokretne i osobe s invaliditetom.

INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA (ITU) predstavljaju mehanizam koji se prvi put koristio u Europskoj uniji u razdoblju 2014.-2020. godine, a koji omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja.

Mjere održivog urbanoga razvoja putem ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj provodi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Upravljačko tijelo za Operativni program Konkurentnost i kohezija i Koordinacijsko tijelo za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja, u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava kao Upravljačkim tijelom za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.

Mjere se provode u sedam najvećih urbanih središta s najvišom koncentracijom stanovništva i kapacitetima za provedbu projekata, a koja su za provedbu ITU mehanizma odabrana temeljem kriterija iz javnog poziva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Radi se o četiri urbane aglomeracije s više od 100.000 stanovnika u središnjim naseljima: Zagreb, Osijek, Rijeka i Split te tri urbana područja s više od 50.000 stanovnika u središnjim naseljima: Zadar, Slavonski Brod i Pula. Pritom gradovi središta urbanih područja nisu ograničeni na svoje administrativne granice, nego uključuju i susjedne jedinice lokalne samouprave (JLS) ili njihove dijelove koji zajedno stvaraju prostorno-funkcionalnu cjelinu – urbanu aglomeraciju, odnosno urbano područje.