Raspisan natječaj za financijsku podršku programima i projektima udruga

Raspisan natječaj za financijsku podršku programima i projektima udruga

Općina Preko poziva udruge sa sjedištem na području Općine Preko i/ili koje provode program ili projekt na području općine da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

Udruge mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za područja sporta, kulture te zdravstva i socijalne skrbi.

Za prioritetno područje SPORT projekti i aktivnosti udruga odnose na:
-poticanje i promicanje sporta kod djece i mladeži, osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, organiziranje i provođenje natjecanja, te sportsko- rekreacijskim aktivnostima građana
-podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga

Za prioritetno područje KULTURA programi, projekti i manifestacije odnose na:
-promicanje nematerijalne kulturne baštine, organizaciju kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija, informativnu i izdavačku djelatnost
-podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga

Za prioritetno područje: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB projekti i aktivnosti udruga koji se odnose na:
-djecu i mlade,
-starije osobe i palijativnu skrb
-osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju
-branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji te civilne stradalnike iz Domovinskog rata
-podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga

Ukupno planirana vrijednost javnog natječaja veća je 12.500 eura nego prošle godine i iznosi 69.000 eura.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog područja, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2024. godine.

Prijave se dostavljaju ISKLJUČIVO na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Preko. Cjelokupna prijavna dokumentacija može se dostaviti i elektroničkim putem.

Uz navedene obrasce, potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog javnog natječaja. Cjelokupna prijavna dokumentacija može se podnijeti i elektroničkim putem.

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Preko ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Općina Preko,
Trg hrvatske nezavisnosti 2
23273 Preko
„Javni natječaj za udruge – ne otvaraj”

do petka, 27.03.2024. u 15 sati, neovisno o načinu dostave.

Sva pitanja vezana uz ovaj javni natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina-preko@zd.t-com.hr najkasnije 8 dana prije isteka roka za podnošenje prijave.

Fotografija Ured za udruge