Projektima na otocima Zadarske županije – 25,6 milijuna eura!

Projektima na otocima Zadarske županije – 25,6 milijuna eura!

Zadarska županija objavila je Javni poziv na dostavu prijava za sudjelovanje u postupku predodabira prihvatljivih prijavitelja i integriranih projektnih prijedloga u svrhu provedbe teritorijalne strategije za područje otoka Zadarske županije.

Projekti će se financirati u sklopu Integriranog teritorijalnog programa (ITP) 2021.-2027. na otocima, za razvoj pametnih i održivih otoka u ITP-u na nacionalnoj razini izdvojeno je ukupno 150 milijuna eura, a od toga će bespovratnih 25,6 milijuna eura biti na raspolaganju za otoke u Zadarskoj županiji.

-Riječ je o zaista jedinstvenoj prilici jer do sada nije postojala ovoliko velika financijska prilika za otoke Zadarske županije. Naime, radi se o više od 25 milijuna eura bespovratnih sredstava koja će biti na raspolaganju za naše otoke kroz projekte koji će svojom realizacijom doprinositi poboljšanju kvalitete života i rada u više otočnih mjesta i općina. Cilj je zajedničkom suradnjom povezati otoke i rješavati izazove i probleme koji se razlikuju od otoka do otoka, ističe županijski pročelnik za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove Daniel Segarić.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Javnog poziva su jedinice lokalne i područne samouprave (općine, gradovi i županije), javna poduzeća, trgovačka društva u javnom vlasništvu, vatrogasne organizacije, civilna zaštita, turističke zajednice i javne ustanove. Prihvatljivi prijavitelji ujedno mogu biti i partneri na drugim projektima, a osim prethodno navedenih, partneri mogu biti još regionalni koordinator, organizacije civilnog društva i vjerske zajednice. Dopuštena su najviše tri (3) projektna prijedloga po istom prijavitelju, a broj sudjelovanja u projektima u svojstvu partnera nije ograničen.

Rok za podnošenje prijava je 8. ožujka 2024. godine, a minimalan iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi 500.000 eura.

Pojedinosti Javnog poziva objavljeni su na mrežnoj stranici Zadarske županije.