Don Filip Kucelin novi je dekan Ugljansko-pašmanskoga dekanata

Don Filip Kucelin novi je dekan Ugljansko-pašmanskoga dekanata

Odlukom zadarskoga nadbiskupa mons. Želimira Puljića, od 16. studenoga dekan Ugljansko-pašmanskoga dekanata je don Filip Kucelin, župnik Župa Preko i Sutomišćica-Poljana.

Dekan se, prema odluci mons. Puljića, imenuje na pet godina, ili do drukčije odluke, a dekanova služba ravna se po općem crkvenom pravu i po partikularnom nadbiskupijskom pravu.

Don Filip Kucelin kazao nam je kako zahvaljuje na imenovanju kojim mu je nadbiskup Puljić ukazao veliko povjerenje te objasnio da su dekanove dužnosti, među ostalim, promicanje i usklađivanje zajedničke pastoralne djelatnosti u dekanatu.

Nadalje, dekanova je dužnost brinuti se da klerici žive u skladu sa svojim staležom i da obavljaju svoje dužnosti, brine se da se bogoslužna  slavlja obavljaju prema propisima, da se pazi na doličnost i čistoću crkava, da se župne knjige ispravno pišu i propisno čuvaju, da se pažljivo  upravlja crkvenim dobrima te da se vodi potrebna briga za župnu kuću.

Dekan je obvezan posjećivati župe svoga dekanata te svake godine o tome izvijestiti nadbiskupa.

Ugljansko-pašmanski dekanat obuhvaća župe Preko, Kali, Kukljica, Lukoran, Sutomišćica-Poljana, Ugljan, Pašman, Banj, Dobropoljana, Neviđane-Mrljane, Tkon i Ždrelac.

Dosadašnji dekan bio je don Mario Akrap, danas župnik u Župi Blaženoga Alojzija Stepinca na Bilom brigu u Zadru, a prije toga župnik u Kalima i Kukljici.