BRISANJE IZ UPISNIKA Provjerite jeste li platili naknadu za sigurnost plovidbe

BRISANJE IZ UPISNIKA Provjerite jeste li platili naknadu za sigurnost plovidbe

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je Popis brodica i jahti za koje je evidentiran nepodmireni dug za 2020. i 2021. godinu na dan 18.10.2022.

Objavljen je popis imena i/ili oznaka svih jahti i brodica upisanih u postojeći upisnik za koje ministarstvo nema evidentiranu uplatu za 2020. i 2021. godinu.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture uspostavilo je Upisnik brodova Republike Hrvatske kao jedinstveno mjesto upisa svih pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti, čime se napustio nekadašnji sustav višestrukih upisnika i očevidnika koji su vođeni na razini lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija te pojedinih vrsta pomorskih objekata.

Potkraj 2020. godine počeo je postupak uređivanja podataka u Upisniku brodova. Kako bi se u potpunosti uredili podaci o pomorskim objektima i njihovim vlasnicima, Zakonom o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika propisao se niz novih odredbi koje se odnose na upis pomorskih objekata te sređivanje podataka o pomorskim objektima i vlasnicima pomorskih objekata.

Na stranici ePlovilo moguće je pretraživanje prema registarskoj oznaci i provjera podataka za oko 130.000 plovnih objekata upisanih u upisnicima jahti, odnosno očevidnicima brodica i čamaca koje vode lučke kapetanije, uz istovremenu brigu o zaštiti osobnih podatka vlasnika plovila.