Općina Preko i Sveučilište u Zadru sklopili sporazum o osnivanju centra za otočane na Ošljaku

Općina Preko i Sveučilište u Zadru sklopili sporazum o osnivanju centra za otočane na Ošljaku

Rektorica Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Dijana Vican i načelnik Općine Preko Jure Brižić danas su sklopili sporazum o suradnji pri osnivanju i razvoju budućeg centra na Ošljaku, u kojemu će se provoditi interdisciplinarno istraživanje otočnog stanovništva, ponajprije demografskih obilježja i procesa, a posebno otočnoga iseljeništva.

-Dogovori između Sveučilišta u Zadru i Općine Preko započeli su prije prije nepuna tri mjeseca, kada smo održali prvi radni sastanak na Ošljaku i s rektoricom Dijanom Vican i prorektorom Josipom Faričićem te Mjesnim odborom Ošljak obišli tamošnju školu koja je glavni predmet ovog projekta, a u kojoj će biti smješten budući centar za istraživanje otočnog stanovništva. Nakon dogovorene usmene suradnje, riješili smo administrativne imovinsko-pravne prepreke i time osigurali mogućnost realizacije projekta i današnje službeno potpisivanje sporazuma, kazao je načelnik Općine Preko Jure Brižić.

Sporazumom je dogovoreno da se škola daje Sveučilištu na korištenje za njihove potrebe održavanja različitih  sveučilišnih aktivnosti te će se zgrada u tu svrhu obnoviti i sanirati u postojećim gabaritima. Prizemlje škole bit će i dalje dostupno mještanima i posjetiteljima za održavanje različitih događanja i manifestacija.

-Ovom suradnjom omogućit će se obnova zgrade i okoliša, a koristiti će je razni odjeli Sveučilišta poput Odjela za ekologiju, akvakulturu, arheologiju i sl. Sveučilište ima mnoge ideje i aktivnosti koje bi se realizirale kroz ovaj projekt, od digitalizacije iseljeničkog stanovništva svih zadarskih otoka sa sjedištem upravo na Ošljaku, do  sveučilišnih predavanja, seminara, skupova i slično, pojasnio je načelnik Brižić.

Sveučilište i Općina Preko surađivat će u zajedničkoj prijavi međunarodnih kompetitivnih znanstvenih i stručnih projekata, aktivnosti popularizacije znanosti, izradi stručnih projekata, studija, elaborata i sl. u domeni civilnoga društva i gospodarskog sektora, izvođenju predavanja i gostovanja na pojedinim kolegijima koji se izvode u sklopu studijskih programa zadarskoga sveučilišta te ostalim sadržajima od zajedničkog interesa.

Za Općinu Preko, koja i povijesno ima veliku ulogu u razvoju obrazovanja ovoga područja, ovo je projekt od iznimnog značaja.

-U Općini Preko osnovana je jedna od prvih pučkih škola zadarskoga kraja, a sada možemo reći da se obrazovanje na našem području podiže na sveučilišnu razinu i to na najmanjem naseljenom otoku na Jadranu, zaštićenom kao značajni krajobraz – park šuma. Raduje nas realizacija ovog projekta, koja će zasigurno doprinijeti našoj promociji i razvoju obrazovnog sustava u Općini Preko te pridonijeti prepoznatljivosti i važnosti očuvanja i revitalizacije hrvatskih otoka, ustvrdio je Brižić.

Prostor za budući centar osiguran je u zgradi nekadašnje osnovne škole na Ošljaku, na površini od 187 metara četvornih, za koju će Općina Preko na Sveučilište prenijeti pravo građenja na 25 godina, s mogućnošću produljenja tog roka.

Uz rektoricu Vican i načelnika Brižića, potpisivanju sporazuma u Rektoratu nazočili su prorektor prof. dr. sc. Josip Faričić, predstavnik Mjesnog odbora Ošljak Damir Valčić, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko Dražena Strihić te direktor TZ Općine Preko Ivan Košta.