Projektima na zadarskim otocima iz EU fondova gotovo 3,5 milijuna kuna

Projektima na zadarskim otocima iz EU fondova gotovo 3,5 milijuna kuna

Ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Marko Pavić, u pratnji Tomislava Petrica, ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, uručio je u utorak, 16. lipnja, u Benkovcu ugovore o dodjeli bespovratnih nacionalnih i EU sredstava za 30 projekata koji će se realizirati na području Zadarske županije.

– Ovim ugovorima za financiranje EU projekata vrijednima više od 146 milijuna kuna, kao i s do sada uloženih 2,88 milijardi kuna, ulaganja u Zadarsku županiju iz EU izvora prelaze tri milijarde kuna, istaknuo je ministar Pavić.

Pohvalio je i aktivnost svih onih koji su sudjelovali u tom procesu te ujedno istaknuo i ulogu Agencije Zadra NOVA kao regionalnog koordinatora i produžene ruke Ministarstva.

Među potpisnicima ugovora je i Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA koja je s Ministarstvom sklopila Sporazum o sufinanciranju rada otočnog koordinatora u 2020. godini. Sporazumom su definirane aktivnosti i poslovi otočnih koordinatora te sufinanciranje plaće djelatnika Agencije koji su raspoređeni na radna mjesta otočnih koordinatora.

– Razvoj otoka je strateški prioritet nacionalne razine. Ovaj Sporazum omogućuje nam intenzivniju suradnju s otočkim jedinicama lokalne samouprave na poboljšanju preduvjeta za održivi razvoj otoka. Podizanje razine kvalitete života i omogućavanje prilika za rad te bolja prometna povezanost temelj su za osiguravanje suvremenog života na otocima. Stoga, u tom će smjeru biti i fokusiran rad otočnih koordinatora čija je uloga obavljanje poslova organiziranja, pokretanja i koordiniranja planova i projekata važnih za održivi razvoj otoka, pojasnila je Marina Dujmović Vuković, ravnateljica Agencije Zadra NOVA.

Od 146 milijuna kuna, za razvoj zadarskih otoka osigurano je 3,490.000 kuna

OPĆINA PREKO, Rekonstrukcija Društvenog doma u Ugljanu – faza 1, 450.000,00

OPĆINA PAŠMAN, Svakom djetetu na dar (dječja igrališta), 450.000,00

OPĆINA KALI, Gradnja obalne šetnice mjesta Kali, Rt Artina, 450.000,00

OPĆINA KUKLJICA, Uređenje trga s okolišem na dijelu k.č. br. 4/12 k.o. Kukljica, 200.000,00

GRAD PAG, Dom kulture u Pagu, 200.000,00

OPĆINA POVLJANA, Rekonstrukcija glavnog mjesnog trga u Povljani, 350.000,00

OPĆINA SALI, Gradnja Dječjeg vrtića Orkulice -Sali, 450.000,00

ZADARSKA ŽUPANIJA, Rekonstrukcija 2. kata OŠ Jurja Dalmatinca u Pagu, 640.000,00

OPĆINA PAKOŠTANE, Betoniranje putova na otoku Vrgadi – sanacija, 300.000,00