Otvorene prijave za nagradu „Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku”

Otvorene prijave za nagradu „Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku”

Hrvatska gospodarska komora organizira sudjelovanje u akciji nagrađivanja „Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku 2019.“ za pružatelje usluge smještaja u domaćinstvu.

Ocjenjivanje je pokrenula Zajednica obiteljskog turizma pri HGK s ciljem edukacije, poticanja stalne inovativnosti proizvoda i nagrađivanja najboljih objekata obiteljskog turizma Hrvatske. Postupak ocjenjivanja provest će se prikupljanjem i obradom podataka skupljenih u upitniku, a rok za prijavu je 19. veljače 2020.

Dodjela priznanja održat će se u sklopu Foruma obiteljskog smještaja u Pazinu 27 i 28. ožujka.

Priznanjem „Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku“ odaje se priznanje najboljima u hrvatskom turizmu za kvalitetu i izvrsnost.

Hrvatska gospodarska komora provodi ocjenjivanje od 1997. godine, a od 2015. godine i za obiteljski
smještaj kako bismo osvijestili javnost o važnosti pružatelja usluga smještaja u domaćinstvu i nagradili
najbolje.

KATEGORIJE
1. Najbolji smještaj na obali (more, jezero, rijeka)
2. Najbolji smještaj u gradu
3. Najbolji smještaj za obitelji
4. Najbolji smještaj za aktivan odmor
5. Najbolji smještaj za wellness odmor
6. Najbolji smještaj za boravak s ljubimcima
7. Najbolji smještaj bez barijera
8. Najbolji eko smještaj
9. Najoriginalniji smještaj
10. Najbolji smještaj u prirodi
11. Najbolji smještaj u ruralnom turizmu

Postupak ocjenjivanja provest će se u dvije faze. Prvu fazu čini prikupljanje i obrada fizičkih pokazatelja, a u drugoj fazi stručna komisija vrednuje kvalitativne pokazatelje s posebnim naglaskom na specijaliziranim uslugama i sadržajima koje objekt nudi.

Objekt se može prijaviti na LINKU