Određene lokacije iskrcajnih mjesta za ribarska plovila

Određene lokacije iskrcajnih mjesta za ribarska plovila

Uprava za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede objavila je 27. siječnja Odluku o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru, koju je na na sjednici održanoj 23. siječnja donijela Vlada RH.

U Zadarskoj županiji određeno je 17 iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov, a odluka uzima u obzir uredbe Vijeća Europske unije o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnome moru.

Na cijelom Jadranu, od Savudrije do Lastova, određeno je 118 iskrcajnih mjesta, a u Zadarskoj županiji sedamnaest, i to: Mandre, Šimuni, Pag, Proboj (Pag), Vir, Novigrad, Zadar – kod mosta, Zadar – Gaženica, Turanj, Biograd – glavni mul, Kali – Batalaža, Kali – Vela Lamjana, Kukljica – ribarski gat, Tkon, Silba – porat, Molat – Lučina, Sali – Mardešić.

Cijela odluka sa svim iskrcajnim mjestima na Jadranu objavljena je na mrežnj stranici Uprave za ribarstvo.