U Salima, Tkonu i Pašmanu predavanja “Moja općina bez azbesta”

U Salima, Tkonu i Pašmanu predavanja “Moja općina bez azbesta”

Udruga Moj otok iz Punta na otoku Krku organizira ekološke radionice i predavanja Zamjena azbestnih krovova i fasada u općinama Sali, Tkon i Pašman.

Akcija „Moja Hrvatska bez azbesta!“ pokrenuta je 2012. godine na otoku Krku i do kraja 2018. godine održano je 127 prezentacija diljem Hrvatske, a na poziv Inženjerske komore Crne Gore održali su prvu prezentaciju izvan Hrvatske.

U prve četiri godine djelovanja stvoren je prepoznatljiv brend koji se preko svih sudionika prenosi na cijelu zajednicu. Kroz udruživanje postignut je veći opseg poslova i na taj način smanjena cijena rada i materijala.

Stvoren je interes kod jedinica lokalnih samouprava te danas sve veći broj sudjeluje u direktnom sufinanciranju svojih mještana u uklanjanju azbestnih krovova i/ili fasada.

Prva u Hrvatskoj to je prepoznala i podržala Općina Punat, a uslijedio je niz od više od 30 gradova i velik broj općina.

Akciju su podržali Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Hrvatska gospodarska komora, 14 županija, 90 gradova i velik broj općina. Sve akcije/kampanje pratili su i podržali mnogi partneri, donatori, a na prezentacijama je prisustvovalo više od 8000 posjetitelja.

Predavanje u Salima održat će se 27. siječnja u 18 sati u općinskoj vijećnici, u Tkonu 28. siječnja u 18 sati u općinskoj vijećnici, a 29. siječnja u 18 sati u općinskoj vijećnici Općine Pašman.