Zadarska županija podržala mikro poduzetnike i obrtnike sa 175.339 kuna

Zadarska županija podržala mikro poduzetnike i obrtnike sa 175.339 kuna

Zadarska županija donijela je odluku o dodijeli potpora mikro poduzetnicima i obrtnicima s potpomognutih područja, brdsko-planinskih područja i otoka za 2019. godinu.

Javni poziv bio je otvoren 30 dana od dana objave, a na njega su stigle 23 prijave. Od toga je 21 prijava prihvaćena, od čega osam s otoka Ugljana, Paga i Dugog otoka, a dvije su odbijene. Za potpore mikro poduzetnicima i obrtnicima odobreno je 175.339,24 kune.

U proračunu Zadarske županije za 2019. godinu kao potpora malom poduzetništvu osigurano je ukupno 200.000 kuna, a najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi 10.000 kuna. Pravo na potporu podnositelj zahtjeva ostvaruje za troškove nastale od lipnja 2018. godine.

U potpomognuta i brdsko-planinska područja Zadarske županije spadaju područja gradova Benkovca i Obrovca te općine Galovac, Gračac, Lišane Ostrovičke, Polača, Stankovci, Jasenice i Starigrad. U otoke Zadarske županije ubrajaju se sve otočne općine na području Zadarske županije, ali i oni otoci u sklopu kopnenih općina i Grada Zadra.

Odluku s popisom odobrenih potpora Zadarska županija objavila je na svojoj mrežnoj stranici.

Fotografija mingo.hr