Zadarska županija dijeli potpore mikro poduzetnicima i obrtnicima

Zadarska županija dijeli potpore mikro poduzetnicima i obrtnicima

Zadarska županija i ove godine dijeli potpore mikro poduzetnicima i obrtnicima s potpomognutih područja, brdsko-planinskih područja i otoka, a 3. srpnja objavljen je javni poziv za 2019. godinu.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objave javnog poziva na mrežnoj stranici Zadarske županije.

Programom za dodjelu potpora mikro poduzetnicima i obrtnicima s potpomognutih područja, brdsko-planinskih i otoka, utvrđuje se postupak dodjele namjenskih, nepovratnih novčanih sredstava iz proračuna Zadarske županije za dodjelu potpora: tradicijskim i umjetničkim obrtima, poduzetništvu mladih i žena, za početak rada poduzetnika te za sufinanciranje troškova poduzetnika za stručno osposobljavanje zaposlenika za 2019. godinu.

Korisnici potpora mogu biti samo mikro poduzetnici i obrtnici sa sjedištem na potpomognutim područjima, brdsko-planinskim ili otocima, na području Zadarske županije.

U potpomognuta područja Zadarske županije spadaju područja sljedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Benkovac, Grad Obrovac, Općina Galovac, Općina Gračac, Općina Lišane Ostrovičke, Općina Polača i Općina Stankovci.

U brdsko-planinska područja Zadarske županije spadaju područja sljedećih jedinica lokalne samouprave: Općina Gračac, Općina Jasenice i Općina Starigrad.

U otoke Zadarske županije spadaju svi otoci na području Zadarske županije bez obzira na to na području koje se jedinice lokalne samouprave nalaze.

Korisnici potpora, osim poduzetnika početnika, moraju također zadovoljiti i barem dva od sljedeća tri pokazatelja utvrđena na dan 31. prosinca 2017. godine: aktiva im može biti do 2,6 milijuna kuna, prihodi im mogu biti do 5,2 milijuna kuna te im prosječan broj radnika tijekom poslovne godine može biti do 10.

U Proračunu Zadarske županije za 2019. godinu kao potpora malom poduzetništvu osigurano je ukupno 200.000 kuna.

Potpore za početak rada odobravaju se za sljedeće namjene: refundaciju troškova otvaranja obrta ili trgovačkog društva, uređenje poslovnog prostora, nabavu opreme za osnovnu djelatnost, nabavu repromaterijala, izradu web stranice, izradu promotivnog materijala te nabavu informatičke opreme.

Potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima odobravaju se za sljedeće namjene: poboljšanje uvjeta rada u radionici/poslovnom prostoru, financiranje troškova nabave novih strojeva, opreme i alata, edukacija vlasnika i/ili zaposlenika (majstorski ispit, stručno usavršavanje i dr.), troškovi sudjelovanja na sajmovima i izložbama, izrada promidžbenog materijala, stjecanje uvjerenja o statusu tradicijskog/ umjetničkog obrta.

Potpore za stručno osposobljavanje odobravaju se za sljedeće namjene: majstorski ispit ili ispit za stručno osposobljavanje čije polaganje je propisano zakonom, usavršavanje u zanimanju, dopunska poduzetnička izobrazba (seminari, tečajevi i sl.) te informatičko obrazovanje.

Potpore poduzetništvu mladih i žena odobravaju se za sljedeće namjene: poboljšanje uvjeta rada, financiranje nabave novih strojeva i opreme, edukacija vlasnika ili zaposlenika, sudjelovanje na sajmovima, izrada web stranice, izrada promotivnog materijala te nabava informatičke opreme.

Korisnici potpore mogu biti mikro poduzetnici te obrtnici i to:, d.o.o., j.d.o.o. i zadruge, upisani u odgovarajuće registre, čije je sjedište na potpomognutim područjima, brdsko-planinskim i otocima Zadarske županije, i koji obavljaju djelatnost na području Zadarske županije, a koji imaju najmanje jednog, a najviše 10 (deset) zaposlenih i koji obavljaju djelatnost tijekom cijele godine.

Korisnici potpore ne mogu biti poduzetnici koji obavljaju poljoprivrednu (osim prerađivačke industrije) ili ugostiteljsku djelatnost.

Pravo na potporu ima podnositelj zahtjeva za troškove nastale od lipnja 2018. godine.

Pojedinačni iznos potpore može iznositi najviše 10.000 kuna.

Tekst javnog poziva sa svim potrebnim obrascima objavljen je na mrežnoj stranici Zadarske županije.

Zahtjev se predaje neposredno u pisarnicu Županije ili poštom, preporučenom pošiljkom, na sljedeću adresu:

Zadarska županija

Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove

23000 Zadar, Božidara Petranovića 8

uz naznaku: „Javni poziv za dodjelu potpora mikro poduzetnicima i obrtnicima s potpomognutih područja, brdsko-planinskih područja i otoka na području Zadarske županije za 2019. godinu“