Tečaj higijenskog minimuma u POU Dom na žalu

Tečaj higijenskog minimuma u POU Dom na žalu

Pučko otvoreno učilište Dom na žalu u Preku u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo iz Zadra organizira tečaj higijenskog minimuma.

Pohađanje tečajaja po proširenom programu obuhvaća sve osobe koje na radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane.

Tečaj po proširenom programu bit će organiziran u tri dana teorijske nastave, a održat će se u svibnju u Domu na žalu ako se prijavi dovoljan broj polaznika. Sve informacije mogu se dobiti na tel. brojevima: 023/643-345 i 098/9362309.

Prijavnice za tečaj se preuzimaju se na mrežnj stranici Zavoda za javno zdravstvo Zadar.

Prijava za tečaj podnosi se putem pravne, odnosno fizičke osobe poslodavca kod koje je radnik zaposlen ili osobno. Zaprimat će se osobno ili poštom na adresi: Zavod za javno zdravstvo Zadar, Ljudevita Posavskog 7a, IV. kat., putem elektronske pošte na epidemiologija-zadar@zjz.t-com.hr

Fotografija ZJZ Istra