cof
Napomena: Klinite na sliku za uvećani prikaz.

Preko: Održana edukacija za iznajmljivače u projektu „Sigurnost u turizmu”

U organizaciji PU zadarske, Zadarske županije, TZ Zadarske županije i TZO Preko, a u suradnji sa Sveučilištem u Zadru, u POU Dom na žalu u Preku u četvrtak su održana edukativna predavanja u okviru lokalnog preventivnog projekta „Sigurnost u turizmu Zadarske županije“.

Policijska službenica za prevenciju Ureda načelnika PU zadarske Ivana Marić i kontakt policajac I PP Zadar Kristijan Đonlić upoznali su iznajmljivače s aktivnostima projekta, statističkim podacima o kaznenim djelima koja se događaju tijekom turističke sezone i ukazali na važnost samozaštitnog ponašanja svakog pojedinca u sprečavanju počinjenja kaznenih djela, posebno imovinskih.

– Preventivne aktivnosti iz projekta „Sigurnost u turizmu Zadarske županije“ provode se na području PU zadarske već šestu godinu zaredom s ciljem održavanja što boljeg stanja sigurnosti tijekom turističke sezone i povećanja osobne sigurnosti među građanima i turistima. Iznimno je važna suradnja građana s policijom te brze dojave i intervencije u slučajevima počinjenja kaznenog djela, a kao mjere prevencije preporučuje se ugradnja sredstava tehničke zaštite, istaknula je Ivana Marić te podsjetila da je u sklopu ovog preventivnog projekta Zadarska županija u suradnji s PU zadarskom tiskala letke “Siguran odmor“ sa savjetima o samozaštitnom ponašanju na dvanaest jezika te „Sigurnost osoba treće životne dobi“ sa savjetima o samozaštitnom ponašanju osoba treće životne dobi koje su izložene kaznenim djelima prijevara lažnim predstavljanjem i prodajom lažne robe.

Tomislav Klarin sa Sveučilišta u Zadru ukazao je na pozitivne i negativne učinke turizma u određenoj destinaciji iznoseći podatke i iz drugih istraživanja koja je Sveučilište u Zadru provodilo o Zadarskoj županiji kao turističkoj destinaciji, a Sanja Bubičić iz Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove i Damir Hordov iz TZ Zadarske županije predstavili su aktivnosti iz projekta “Wellcome“ te druge zajedničke aktivnosti koje se odnose na kreditiranje i edukaciju iznajmljivača u privatnom smještaju.

– Za iznajmljivače čiji su smještajni kapaciteti na otocima Zadarske županije (osim onih povezanih mostom), a koji imaju ili su podnijeli zahtjev za ulazak u klub kvalitete “Welcome”, koje dobivaju prijavom u pripadajućoj turističkoj zajednici,  osigurano je subvencioniranje kreditne kamate na teret Zadarske županije, odnosno beskamatni kredit za realizaciju investicijskih projekata u turističkoj djelatnosti obiteljskog smještaja sa svrhom povećanja kategorizacije smještajnih kapaciteta, podizanja razine usluge, jačanja vidljivosti segmenta obiteljskog smještaja…

Sklopljeni su ugovori s OTP bankom, Hrvatskom poštanskom bankom, Erste bankom i Privrednom bankom Zagreb, a iznajmljivač ne mora biti deponent odabrane poslovne banke prije podnošenja zahtjeva, naglasila je Sanja Bubičić.

Podsjetila je i na “Welcome” nagrade za najbolje iznajmljivače u Zadarskoj županiji, a javni poziv za ovu godinu ponovit će se u prosincu i na njega se mogu prijaviti privatni iznajmljivači soba, apartmana/studio apartmana i kuća za odmor na području Zadarske županije koji posjeduju oznaku kvalitete „Welcome“. Pobjednici osvajaju od 5000 do 15.000 kuna i plakete. Sve informacije vezane uz “Welcome” projekte u Zadarskoj županiji mogu se dobiti na tel. 023/350-430 (Sanja Bubičić, viša stručna suradnica za turizam u Zadarskoj županiji).

Nositelj projekta “Sigurnost u turizmu Zadarske županije” je Vijeće za prevenciju kriminaliteta Zadarske županije, a partneri PU zadarska, Zadarska županija i TZ Zadarske županije. U izradu i provođenje projektnih aktivnosti uključeni su Sveučilište u Zadru – Odjel za turizam i komunikologiju, Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA NOVA, Lučka kapetanija Zadar i HGK Županijska komora Zadar.