Jednom godišnje Čistoća besplatno odvozi glomazni otpad

Jednom godišnje Čistoća besplatno odvozi glomazni otpad

Zbog čestih upita o odvozu i, nažalost, ostavljanja krupnog otpada na zelenim površinama u svim mjestima na području Općine Preko, ponavljamo tekst objavljen u rujnu prošle godine o besplatnom odvozu glomaznog otpada jednom godišnje.

Od 1. listopada 2018. godine zadarska Čistoća preuzima glomazni komunalni otpad od korisnika jednom u kalendarskoj godini bez naknade.

Korisnik usluge na posebnom obrascu, koji se nalazi na mrežnim stranicama Čistoće, a može se preuzeti i osobno u prostorijama društva na adresi Ulica Stjepana Radića 33, Zadar, naručuje preuzimanje glomaznog otpada. Djelatnik Čistoće povratno će se javiti korisniku usluge i dogovoriti s njim termin obavljanja usluge.

Količina glomaznog otpada koja se odvozi bez naknade ograničena je do dva kubična metra po odvozu. Svako sljedeće preuzimanje glomaznog otpada na lokaciji obračunskog mjesta plaćat će se prema cjeniku davatelja usluge.

Glomazni otpad ne uključuje tvari i predmete za koje je propisano da se smatraju otpadom koji se svrstava u posebnu kategoriju (napuštena vozila, građevinska šuta, otpadne gume, opasni otpad, grane, debla itd.) te ih Čistoća neće i ne smije preuzimati prilikom izvršavanja usluge preuzimanja glomaznog otpada. Posebno se to odnosi i na građevinski otpad koji sadrži azbest.

Dodatne informacije vezane za preuzimanje glomaznog otpada mogu se dobiti na telefonu: 023/234-815.

Posebne obrasce (zahtjeve) za preuzimanje glomaznog otpada možete preuzeti i na našoj stranici:

za OBITELJSKU KUĆU i za STAMBENU ZGRADU.

Fotografija Čistoća Zadar