Za zaštitu kulturne baštine zadarski otoci dobili 1,9 milijuna kuna

Za zaštitu kulturne baštine zadarski otoci dobili 1,9 milijuna kuna

Na temelju javnih poziva za sufinanciranje programa u zaštiti kulturne baštine, Ministarstvo kulture za ovu je godinu na otocima zadarskog arhipelaga odobrilo 1,945.213 kuna.

U sklopu programa zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima, Općina Preko dobila je 370.000 kuna, i to za projekte revitalizacije vjetrenjača na Ošljaku  – 140.000 kuna, a za nastavak projekta obnove Tvrđave sv. Mihovila – 230.000 kuna.

– Premještanjem elektroničke komunikacijske opreme koja se nalazi u utrobi Tvrđave sv. Mihovila na novi odašiljač na Maloj Glavi, Općini Preko  otvara se prostor za novi korak u projektu obnove srednjovjekovne mletačke tvrđave. Preduvjet za to su arheološki radovi, što smo prijavili na nazječaj Ministarstva kulture i sada nam je odobreno 230.000 kuna. Ali prvo i osnovno je micanje antenskog stupa, što će tvrtka Odašiljači i veze započeti po otvaranju novog odašiljača na Maloj Glavi sredinom svibnja. Zamišljeno je da se na tvrđavi napravi interpretacijski centar u sklopu kojeg će biti “Dvorac otočnih priča”, mjesto na kojemu će se prezentirati baština zadarskih otoka. U planu je i mali amfiteatar s pomičnim tribinama na kojem bi se ljeti mogle održavati predstave, koncerti i slične manifestacije, kaže Jure Brižić, načelnik Općine Preko.

Na istom javnom pozivu novac je dobila i Općina Tkon, za završnu fazu obnove zvonika na Crkvi sv.Tome Apostola – 140.000 kuna te za početak radova na obnovi Ugrinić dvora – 50.000 kuna. Ministarstvo kulture sufinancirat će i projekte na Premudi, obnovu Komunjskog magazina, sa  50.000 kuna,  radove u Crkvi sv. Pelegrina u Savru sa 100.000 kuna, dva projekta na Silbi, u Crkvi Gospe od Karmela sa 140.000 kuna i na Kapetanskoj kući Marinić i Toreta sa 50.000 kuna. U Gradu Pagu, na temelju projekata koje je prijavila Zadarska nadbiskupija, sufinancirat će se obnova zvonika na Crkvi Marijina Uznesenja sa 140.000 kuna i radovi u Crkvi Marijina Uznesenja u Starom Pagu sa 100.000 kuna.

U sklopu programa zaštite na nematerijalnim kulturnim dobrima, Dječji vrtić Ćok iz Tkona dobio je 7000 kuna za projekt „U potrazi za glagoljicom“,  Narodni muzej Zadar za program na Silbi „Maturanti tancaju“ 10.000 kuna, Samostan benediktinki Sv. Margarite 10.000 kuna za projekt „Očuvanje i popularizacija umijeća izrade paške čipke“, Grad Pag 10.000 kuna za „Paška čipkarica – čuvarica kulturne baštine“ , a Društvo paških čipkarica “Frane Budak” 2000 kuna za program „Rekonstrukcija stare čipke po Budakovom nacrtu“.

U Upravi za zaštitu kulturne baštine, u sklopu programa arheološke baštine, Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju, dobio je 20.000 kuna za nastavak radova na ostacima Crkve sv. Aleksandra u Tkonu te 20.000 kuna za nastavak kampanje na podmorskoj lokaciji Turkljača – otočić Ričul. Općina Sali dobila je 25.000 kuna za arheološke radove na lokaciji Otočić Utran (Škoj), Mirine (kasna antika), a JU Park prirode Telašćica 30.000 kuna za arheološku lokaciju Sv. Ivan – Gruh. Gradu Pagu odobreno je 250.000 kuna za istraživanje brodoloma kod rta Letavica na području Šimuna.

U Programu zaštite na pokretnim kulturnim dobrima sufinancirat će se jedanaest projekata: Kukljica, Crkva Gospe od Sniga, oltar Gospe od Sniga, 18. st. – 115.445,kuna, Kukljica, Crkva Obraćenja sv. Pavla, slika “Silazak Duha Svetoga”, 18. st. – 30.000 kuna, Lukoran, Crkva sv. Lovre, slika “Bogorodica s Djetetom i svecima”, 18. st. – 11.350 kuna, Mrljane, Crkva sv. Antuna Padovanskog, slika “Čudo sv. Antuna Padovanskog”, 17. st. – 29.275 kuna, Olib, Crkva sv. Stošije, slika “Uznesenje Marijino”, 1882. godina – 20.150 kuna, Pag, Crkva sv. Frane, skulptura Bogorodica s Djetetom na tronu, 18. st. – 14.600 kuna, Premuda, Crkva sv. Cirijaka, glavni oltar, 1772. godina – 129.456 kuna i Zapuntel, Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije, glavni oltar sa svetohraništem, 18. stoljeće – 70.937 kuna.