Za linije Preko – Zadar i Tkon – Biograd zainteresirana samo Jadrolinija

Za linije Preko – Zadar i Tkon – Biograd zainteresirana samo Jadrolinija

Na natječaj za odabir brodara za održavanje dvije trajektne i jedne brodske linije na zadarskom te dvije trajektne na splitskom području od 1. siječnja 2019., koji je raspisala Agencija za obalni linijski pomorski promet, ponudu je dostavila jedino riječka Jadrolinija.

Natječaj je bio raspisan za neprofitabilne linije s više od 300.000 putnika godišnje, i to brodsku liniju 409 Preko – (Ošljak) – Zadar i obratno te trajektne 431 Preko – (Ošljak) – Zadar Gaženica i obratno i 432 Tkon – Biograd i obratno, i na splitskom području 632 Sućuraj – Drvenik i obratno i 635 Stari Grad – Split i obratno.

Rok za dostavu ponuda bio je 9. studenoga 2018., a odluka će se donijeti do 9. prosinca 2018. Ugovori će se sklopiti na šest godina uz mogućnost produljenja na dodatne četiri godine za sve linije osim za liniju 409 Preko – (Ošljak) – Zadar i obratno, za čije se održavanje ugovor sklapa na tri godine uz mogućnost produljenja na dodatnih devet godina, odnosno od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2021., uz mogućnost produljenja do 31. prosinca 2030. godine.

Podsjetimo, riječ je o linijama za koje je Europska komisija u srpnju ove godine zaključila da su hrvatski planovi o dodjeli 250 milijuna kuna (34 milijuna eura) spojivi s pravilima EU o državnim potporama.

Javnom potporom pokrit će se razlika između prihoda od karata za trajekt te troška upravljanja i redovitog rada trajekata kako bi se stanovnicima otoka omogućilo da svaki dan idu na posao ili studij i kako bi se vozila i robu moglo prevoziti na otoke i s njih.

Komisija je zaključila da će ta državna potpora doprinositi povezivosti te socijalnom i gospodarskom razvoju tih otoka. Potpora je potrebna kako bi se promet na tim linijama osigurao s dostatnom učestalošću tijekom cijele godine jer prihodi od karata premašuju troškove rada trajekta samo na vrhuncu ljetne sezone.