Europska komisija odobrila potporu za linije do Preka i Tkona

Europska komisija odobrila potporu za linije do Preka i Tkona

PREKO – Europska komisija zaključila je da su hrvatski planovi o dodjeli 250 milijuna kuna (34 milijuna EUR) za osiguravanje redovitih trajektnih veza na pet linija između hrvatskih otoka i kopna spojivi s pravilima EU-a o državnim potporama.

Javna sredstva pridonijet će povezivosti i razvoju otoka bez neopravdanog narušavanja tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu.

Povjerenica za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager izjavila je: „Za građane koji žive na hrvatskim otocima veza s kopnom je neophodna.Zato mogu sa zadovoljstvom reći da odobravamo javnu potporu za trajektne linije kojima se osigurava povezanost pet hrvatskih otoka s ostatkom Hrvatske ne samo u jeku turističke sezone tijekom ljeta, nego tijekom cijele godine.”

Komisija je u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama odobrila hrvatski plan o dodjeli naknade za pružanje javne usluge za upravljanje i rad pet trajektnih linija za prijevoz putnika i vozila između:

  • Preka na otoku Ugljanu, otoka Ošljaka i Zadra/Gaženice na kopnu
  • Tkona na otoku Pašmanu i Biograda na kopnu
  • Sućuraja na otoku Hvaru i Drvenika na kopnu te
  • Staroga Grada na otoku Hvaru i Splita na kopnu.

Javna potpora dodijelit će se pomorskim poduzećima koja će biti odabrana putem javnih natječaja koje će organizirati Agencija za obalni linijski pomorski promet. Ukupan proračun za naknadu za javne usluge iznosi 249,2 milijuna kuna (33,8 milijuna EUR).

Javnom potporom pokrit će se razlika između prihoda od karata za trajekt te troška upravljanja i redovitog rada trajekata kako bi se stanovnicima tih otoka omogućilo da svaki dan idu na posao ili studij i kako bi se vozila i robu moglo prevoziti na otoke i s njih.

Komisija je zaključila da će ta državna potpora doprinositi povezivosti te socijalnom i gospodarskom razvoju tih otoka. Potpora je potrebna kako bi se promet na tim linijama osigurao s dostatnom učestalošću tijekom cijele godine jer prihodi od karata premašuju troškove rada trajekta samo na vrhuncu ljetne sezone.