Financiranje projekata za poticanje razvoja civilnog društva na otocima

Financiranje projekata za poticanje razvoja civilnog društva na otocima

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2024. godini.

Opći cilj javnog poziva je stvaranje povoljnog okruženja za razvoj civilnog društva na otocima, jačajući ulogu i kapacitete organizacija civilnog društva i podržavajući njihovo umrežavanje.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva koje imaju sjedište i djeluju na području otoka, a koje su osnovane u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje civilno društvo – udruge, zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica i zadruge.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava ovog poziva iznosi 300.000 eura, pri čemu je minimalan iznos tražene financijske podrške 4000 eura, a maksimalan 10.000 eura.

Zainteresirani mogu prijavu podnijeti isključivo elektroničkim putem popunjavanjem propisanih obrazaca i postavljanjem propisane dokumentacije u sustav financijskepodrske.hr, a rok za podnošenje projektnih prijava 19. veljače 2024. godine.

Sva popratna dokumentacija objavljena je na mrežnoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.