8. Maslinarski četvrtak posvećen tradicionalnoj obradi tla i zatravljivanju maslinika

8. Maslinarski četvrtak posvećen tradicionalnoj obradi tla i zatravljivanju maslinika

Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu, u suradnji sa Sveučilišnom knjižnicom Zadar i Turističkom zajednicom Općine Kali, u nedjelju, 3. prosinca u 14.30 sati organizira terensku radionicu 8. Maslinarskog četvrtka.

Tema radionice, koja će se održati u Kalima, u obiteljskom masliniku Pellegrin Kurtin, bit će Tradicionalna obrada tla i zatravljivanje maslinika.

Nakon berbe maslina, na otocima bi tradicionalno započelo okopavanje maslina, na dijalektu zvano „kopanje m(u)aslin na kupi“. Takav način obrade tla u masliniku zapravo je bio jedini način kojim su maslinari mogli održavati tlo i kontrolirati korov. Uz ispašu magaraca, koza ili ovaca koje su otočani imali, cijeli je otok imao potpunu drukčiju vizuru. Dolaskom plina u bocama na otok, smanjila se potreba za sječom šume za ogrjev i kuhanje, a smanjio se i broj stoke te je otok polagano poprimio današnju vegetaciju.

Slijedom te duge tradicije uzgoja masline u našem kraju, cilj je ovog 8. Maslinarskog četvrtka osvijestiti način obrade tla koji je gotovo izumro i prenijeti ta saznanja na mlađe naraštaje kako bi upoznali svoje korijene. U svjetlu novih spoznaja o pokrovnim usjevima, na radionici će se istaknuti prednosti i mane obrade tla i zatravljivanja maslinika.

Doc. dr. sc. Šime Marcelić vodit će tematsku problematiku i uključivati sudionike u raspravu o temi, a knjižničarka Jelena Rušev moderirat će događanje. U programu će sudjelovati Ines Kolega koja će čitati prigodnu poeziju kaljskoga pjesnika Zorana Perina Đoa.

Lokacija maslinika označena je na KARTI