Ljubav prema rodnome mjestu okrunjena u Rječniku govora mjesta Preka

Ljubav prema rodnome mjestu okrunjena u Rječniku govora mjesta Preka

Može li život jednoga mjesta stati u gotovo 6000 riječi? Može!, kaže Mercedes Ceda Barić, koja je svoj životni projekt i ljubav prema rodnome Preku nedavno okrunila objavljivanjem Rječnika govora mjesta Preka.

Ne samo da je 40 godina vrijedno skupljala riječi, izraze, pojmove svoga mjesta i time napravila jasnu distinkciju između Preka i susjednih mjesta na Ugljanu, nego je u rječnik uvrstila i kulturno-povijesnu baštinu Preka, a u predgovoru u kratkim crtama dala presjek najvažnijih datuma, događaja i zemljopisnih odrednica Preka.

-Riječi svoga rodnoga mjesta počela sam zapisivati kada smo kao obitelj došli u Ameriku 1981. godine. Sin i kćer bili su mali i odmah su se počeli služiti engleskim jezikom, a meni je bilo žao da se zaboravi govor moga Preka. Jednostavno sam osjetila potrebu da se sačuva priješki govor i počela sam zapisivati, prisjeća se Ceda Barić te dodaje kako tada nije ni pomišljala na to da će jednoga dana izdati rječnik.

Obogatila ga je i priješkim prezimenima te nadimcima po kojima su obitelji već stoljećima poznate i prepoznate i izvan Preka te starim nazivima lokaliteta u cijelome mjestu.

Rječnik govora mjesta Preka objavljen je u izdanju Ogranka Matice hrvatske u Zadru, urednik je Ivica Vigato, koji je uz Josipa Lisca i recenzent. Lektori su bili Mate Čačić, Marija Šoša, Tea Vidaić i Marija Rušev, koja je napravila i akcentuaciju, a kratice je napravila sama autorica.

Mercedes Ceda Barić piše poeziju, crtice iz života Preka, igrokaze koji se izvode na prigodnim večerima čakavske poezije, Otočkoj besidi i drugim zavičajnim programima.

Do kraja godine rječnik će biti predstavljen u POU Dom na žalu u Preku, a tada će se, najavljuje Ceda Barić, moći i kupiti po popularnoj cijeni.