Općinski sud u Zadru otvorio novoosnovanu zemljišnu knjigu za k.o. Sestrunj

Općinski sud u Zadru otvorio novoosnovanu zemljišnu knjigu za k.o. Sestrunj

Općinski sud u Zadru objavio je odluku da je s danom 3. kolovoza 2023. otvorena zemljišna knjiga za k.o. Sestrunj, kojom se obavještavaju sve zainteresirane osobe da mogu izvršiti uvid u novoosnovanu zemljišnu knjigu za k.o. Sestrunj u radno vrijeme Općinskog suda u Zadru, zemljišnoknjižni odjel u Zadru, kao i putem Internet pretraživača na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave RH http://www.pravosudje.hr ili https://oss.uredjenazemlja.hr/

S danom 3. kolovoza 2023. kao danom otvaranja zemljišne knjige za k.o. Sestrunj otvoren je ispravni postupak glede novoosnovane zemljišne knjige, pa se sve osobe koje smatraju da bi trebalo u te knjigu upisati nešto što nije upisano ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, pozivaju dostaviti Općinskom sudu u Zadru svoje prijave prijedloga za upise, odnosno prigovore postojećim upisima ili njihovu prvenstvenom redu zaključno do 11. prosinca 2023.

Prijave i prigovori podnose se Općinskom sudu u Zadru elektronički putem javnog bilježnika ili odvjetnìka, kao obveznika korisnika elektroničke komunikacije sa sudom putem ZIS-a. Ako prijave i prigovori nisu podneseni elektronički putem ZIS-a, odbacit će se.

Dok ne istekne određeni rok za prijave i prigovore, do 11. prosinca 2023., ne smatra se da su upisi u zemljišnu knjigu istiniti i potpuni te se nitko ne može pozivati na to da je postupao s povjerenjem u zemljišne knjige.

Rok za prigovore ne može se produžiti niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje. Ako u određenom roku zainteresirana osoba propusti podnijeti prijavu, odnosno prigovor preostaje joj da tužbom zahtijeva brisanje nevaljana upisa.