Uključite se u izradu nove Lokalne razvojne strategije u ribarstvu!

Uključite se u izradu nove Lokalne razvojne strategije u ribarstvu!

U povodu izrade nove Lokalne razvojne strategije u ribarstvu, LAGUR Plodovi mora poziva zainteresirane u petak, 1. rujna u 10 sati, na radionicu u Općinskoj vijećnici u Kalima, Trg Marnjive 23, II. kat.

LAGUR Plodovi mora poziva sve stanovnike otoka da im se pridruže u izradi nove Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Plodovi mora i upoznaju LAGUR sa svojim projektnim idejama ribarske i maritimne tematike iz područja kulture, turizma, ekologije, održivosti, ekonomije i slično.

LAGUR – Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (eng. FLAG – Fisheries local action group) osnivaju se na incijativu Europske unije kako bi na određenim ribarstvenim područjima pokušale riješiti gospodarske, društvene i ekološke posljedice osiromašenja zaliha ribe. Njezina svrha je omogućiti ribarskim zajednicama da stvore nove i održive izvore prihoda te da poboljšaju kvalitetu života zajednice. To omogućuje osnaživanjem lokalnog stanovništva, onih koji najbolje razumiju probleme i težnje ribarskih zajednica – nudeći im sredstva za provedbu i financijska sredstva za razvoj i prilagodbu rješenja njihovim stvarnim potrebama.

LAGUR Plodovi mora obuhvaća područja Grada Zadra te općina Sali, Kali, Kukljica i Preko.