Poništeno rješenje za liniju Zadar – Preko talijanskoj tvrtki Caronte & Tourist Isole Minori. S.p.A.

Poništeno rješenje za liniju Zadar – Preko talijanskoj tvrtki Caronte & Tourist Isole Minori. S.p.A.

Povjerenstvo Ministarstva mora, prometa i infrastrukture provelo je upravni nadzor vezano uz izdavanje rješenja Agencije za obalni linijski pomorski promet kojim se odobrava red plovidbe na liniji bez obveze javne usluge Zadar – Preko i obratno temeljem zahtjeva tvrtke Caronte & Tourist Isole Minori. S.p.A. te je naložilo mjeru poništenja donesenog rješenja.

Kako se navodi u priopćenju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Agencija za obalni linijski pomorski promet je 31. svibnja 2023. izdala rješenje kojim se odobrava red plovidbe na liniji bez obveze javne usluge Zadar – Preko i obratno, a temeljem prethodno zaprimljenog zahtjeva tvrtke Caronte & Tourist Isole Minori. S.p.A.

Nakon uvida u predmetnu dokumentaciju i u važeće pravne propise, povjerenstvo za provedbu upravnog nadzora donijelo je nekoliko zaključaka vezano uz provedbu postupka i donošenja navedenog rješenja te naložilo provođenje mjere.

Povjerenstvo je naložilo Agenciji za obalni linijski pomorski promet provođenje mjere, odnosno naložilo poništenje donesenog rješenja u zakonom propisanom roku jer je utvrđeno da je činjenično stanje nepotpuno i nepravilno utvrđeno i pogrešno primijenjen članak 54. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu te članak 73. Zakona o općem upravnom postupku.