Zabrana i ograničenje građevinskih radova za trajanja turističke sezone

Zabrana i ograničenje građevinskih radova za trajanja turističke sezone

Temeljem Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Preko u 2023. godini, donesene 22. prosinca 2022. godine, zabranjuju se:

Građevinski radovi u obalnom dijelu i središtima te pored mjesnih plaža u svim mjestima Općine Preko od 15. lipnja 2023. godine do 1. rujna 2023. godine.

Pod građevinskim radovima, koji se u smislu Odluke zabranjuju ili ograničuju, smatraju se: zemljani radovi (iskop humusa, široki iskop, iskop stepenica, iskop za temelje i građevne jame, iskop rovova za instalacije, iskop kanala i dovodnih jaraka, prijevoz materijala, uređenje temeljnog tla, izrada nasipa, izrada posteljica, izrada klinova uz objekte, deponiranje materijala, utovar, odvoz viška zemlje, istovar, zatrpavanje građevinske jame nakon izvedbe podruma, zemljom od iskopa i sl.) i gradnja konstrukcije građevine.