Napomena: Klinite na sliku za uvećani prikaz.

“Željela je da svaki dan bude bolji od prethodnog”

U Zavodu za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) u Zadru, danas je održana komemoracija za Martinu Dubolnić Glavan, arheologinju koja nas je nakon kratke i teške bolesti napustila 23. studenoga prošle godine.

O Martininom radu i životu, o prijateljstvu, energičnosti i strasti kojom je živjela i pristupala svakom poslu, govorili su Dario Vujević, pročelnik Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru, Ana Jordan Knežević, kustosica u Stalnoj izložbi crkvene umjetnosti u Zadru, i Tado Oršolić, upravitelj Zavoda za povijesne znanosti u Zadru.

– Prošlo je pola godine, ali još uvijek nam je svima bolan njezin odlazak. Naš međuljudski odnos ono je najvrjednije čega ću se sjećati. Martinina energija, veselje i spremnost na rad, rasprave i druženje od prvoga bi vas trenutka očarali. Brzo smo postali dobri prijatelji, jer Martina je uvijek bila spremna na druženje. Do posljednjeg dana bila je  sretna i energična, a želja za radom ispunjavala ju je do zadnjeg trena, rekao je Vujević.

Dodao je kako njezin elan nije splasnuo ni kada su stvari pošle krivim tijekom te da se nada da je od Martine dobio barem malo energije i radosti.

-Bez obzira na njezin znanstveni i stručni doprinos, koji mijenja budućnost arheologa na ovom području, najviše je volimo zbog ljubavi prema radu i želje da svaki dan bude bolji i veseliji od prethodnog, naglasio je Vujević.

O Martininoj znanstvenoj karijeri govorila je Ana Jordan Knežević naglasivši kako je njezin iznenadni odlazak kod svih izazvao veliku buru emocija.

– Toga dana, 23. studenoga 2022. godine, tiho je zatvorena knjiga iznimnog sadržaja, puna plemenitih djela. Martina je iza sebe ostavila tihu tugu i duboku prazninu koju protok vremena ne može popuniti. Svojim je vizionarskim istraživanjima i znanstvenim sukusom prožetim sistematičnošću i nepresušnom znatiželjom obilježila zadarsku znanstvenu scenu, ustvrdila je.

Iza Martine Dubolnić Glavan ostao je niz stručnih i znanstvenih članaka i publikacija. Bila je aktivni član nacionalnih udruga, a dugo je godina radila na terenskim istraživanjima. Više od 50 lokaliteta nosi pečat njezina rada i stručnosti.

– Već se kao doktorandica isprofilirala kao kvalitetna znanstvenica kompleksne istraživačke prirode. Nikad nije krila ljubav prema prirodi i krškom krajoliku Velebita, na kojemu je često istraživala. Zalagala se i za očuvanje, prezentaciju i turističku valorizaciju svojih nalazaka, kazala je Jordan Knežević.

I Tado Oršolić, upravitelj Zavoda za povijesne znanosti, prisjetio se Martinine znanstvene karijere, ali prije svega, kao što su i njegovi prethodnici naglasili, njezinih karakternih osobina, zbog čega je bila omiljena među kolegama, suradnicima i prijateljima.

Martina Dubolnić Glavan 2005. godine stekla je na Sveučilištu u Zadru zvanje diplomirani arheolog i profesor povijesti. Od listopada 2007. bila je zaposlena u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, Zavodu za povijesne znanosti u Zadru, na radnome mjestu znanstveni novak-asistent, a od 2015. na radnome mjestu poslijedoktoranda.

Akademski stupanj doktorice znanosti stekla je 2015. godine. Radila je u svojstvu suradnika na brojnim arheološkim terenskim istraživanjima u Hrvatskoj i inozemstvu, od čega je u svojstvu voditelja provela deset kampanja arheoloških istraživanja.

Jedan od posljednjih Martininih projekata bila je “Kulturno-povijesna staza Lukorana”, koji je radila u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Preko i Općinom Preko.