Na izborima u Kalima i Kukljici pobijedile liste Brune Mišlova i Marina Boška

Na izborima u Kalima i Kukljici pobijedile liste Brune Mišlova i Marina Boška

U Kalima na otoku Ugljanu u izborima za općinska vijeća natpolovičnu većinu osvojila je Nezavisna lista mladih Brune Mišlova, a u Kukljici će natpolovičnu većinu imati lista Marina Boška.

U Kalima, od ukupno 1699 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 670 birača, odnosno 39,43%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 669 birača, odnosno 39,38%. Važećih listića bilo je 660, odnosno 98,65%. Nevažećih je bilo 9 listića, odnosno 1,35%.

Nezavisna lista mladih dobila je 365 glasova ili 55,30%. Hrvatska demokratska zajednica i HSP 191 glas – 28,93%, a SDP i HSS 104 glasa ili 15,75%

Nezavisna lista mladih – nositelj liste Bruno Mišlov
Izabrani su:
1. Bruno Mišlov

2. Linda Kolega Babajko

3. Vlatka Dundov

4. Nino Longin

5. Marija Zelenčić

Hrvatska demokratska zajednica/Hrvatska stranka prava – nositelj liste Marko Kolega
Izabrani su:
1. Marko Kolega

2. Ante Gobin

3. Zdenko Longin

Socijaldemokratska partija hrvatske/Hrvatska seljačka stranka – nositelj liste Duško Vidov
Izabran je Duško Vidov

U Kukljici je od ukupno 888 birača upisanih u popis birača, glasovanju pristupilo 455 birača, odnosno 51,24%, od čega je glasovalo 455 birača, odnosno 51,24%. Važećih listića bilo je 450, odnosno 98,90%. Nevažećih je bilo 5 listića ili 1,10%.

Za Kandidacijsku listu grupe birača glasalo je 268 birača ili 59,55%, HDZ je dobio 99 glasova, odnosno 22,00%, a Kandidacijska lista grupe birača 83 glasa, odnosno 18,44%

Kandidacijska lista grupe birača – nositelj liste Marin Boško
Izabrani su:

1. Marin Boško

2. Milorad Košćica

3. Dragana Filipi

4. Ante Korčulanić

5. Daniel Černak

Hrvatska demokratska zajednica – nositelj liste Antonio Košćica
Izabran je Antonio Košćica

Kandidacijska lista grupe birača – nositelj liste Ante Boris Martinović
Izabran je Ante Boris Martinović