Zadarska županija sufinancira gradnju sunčanih elektrana za kućanstva

Zadarska županija sufinancira gradnju sunčanih elektrana za kućanstva

Zadarska županija objavila je Javni poziv za sufinanciranje gradnje novih sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe na području Zadarske županije za 2023. godinu.

Cilj poziva je povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima te smanjenje emisija stakleničkog plina CO2, a sve u skladu sa Europskim zelenim planom za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine.

Mjera prihvatljiva za sufinanciranje odnosi se na nabavu i ugradnju novog sustava s fotonaponskim pretvaračima (modulima) za proizvodnju električne energije za potrebe kućanstva (za vlastitu potrošnju) instalirane snage do 10 kW (izvan sustava poticaja).

Prihvatljivi prijavitelji su fizičke osobe koje najmanje 30 dana prije objave ovog Javnog poziva imaju prijavljeno prebivalište na području Zadarske županije na adresi objekta na kojem se projekt realizira i koje ulažu vlastita sredstva u mjere za koje se raspisuje Javni poziv. Prijavitelji mogu ostvariti bespovratna sredstva Zadarske županije u iznosu do 40% prihvatljivih troškova ulaganja, ali ne više od 4.000,00 eura po kućanstvu.

Uz županijsku potporu od 40 posto (do 4.000,00 eura), postavljanje solarnih panela isplati se nakon četiri do pet godina.

Rok za dostavu prijava završava 15. lipnja 2023. godine.

Fotografija unsplash.com/Bill Mead