TZO Preko nastavlja projekt uređenja kulturno-povijesnih staza

TZO Preko nastavlja projekt uređenja kulturno-povijesnih staza

U posljednjem tjednu sada već prošle godine Turistička zajednica Općine Preko dobila je pozitivnu ocjenu, odnosno Odluku o odabiru apliciranog projekta za EU sredstva putem LAGUR-a Plodovi mora na „Natječaju za provedbu Mjere 2“ Ulaganja u valorizaciju i promociju maritimne i ribarske baštine.

Ukupna vrijednost projekta, koji se mora financirati i provesti u 2023. godini, je 492.832 kuna (67.051 eura) sa 100 posto prihvatljivih troškova.

-Riječ je o projektu „Kulturno-povijesne staze i valorizacija maritimne baštine na području TZO Preko“ koji je na neki način nastavak na dosadašnje projekte valorizacije kulturno-povijesne baštine kroz interpretacijske staze i mjesta od kulturno-povijesnog značaja, otkriva  direktor TZO Preko Ivan Košta.

U sklopu projekta planirana je izrada stručnih opisa kulturnog krajolika i povijesne interpretacije u tri grupe područja: Preko-Poljana-Ošljak, Sutomišćica-Lukoran te Ugljan. Postavit će se 12 interpretacijskih tabla, stručni prijevodi na strane jezike, nabava različite opreme, organizacija predavanja i izložba o maritimnoj baštini Ugljana i slično.

-U projekt je uključeno više stručnjaka različitih područja, a ovom prilikom ne mogu ne spomenuti zaslugu arheologinje Martine Dubolnić Glavan te njezinog kolege arheologa i povjesničara Damira Martinova koji su nas potakli da u sklopu tog projekta napravimo aerofotogrametrijsko i LIDAR snimanje geografskog područja te stručnu arheološku obradu, interpretaciju rezultata i bazu podataka o nalazištima, objašnjava Košta.

Ističe da ta tehnika omogućuje detaljno istraživanje šireg područja i od neprocjenjive je važnosti, tj. preduvjet za daljnja istraživanja.

-Kolegica Martina Dubolnić Glavan bila nam je i u ovom projektu od velike stručne pomoći kako bi nas usmjerila da ga što bolje napišemo i osmislimo. Nažalost, nedavno je izgubila životnu bitku s opakom bolešću i nije dočekala provedbu projekta u kojem je trebala biti ključna osoba, napominje direktor TZO Preko Ivan Košta te dodaje kako se nada da će projekt otkriti mnoge zanimljivosti o Ugljanu i bit će izazov raditi na njemu.