Ponovljen natječaj za zapošljavanje radnica u projektu “Otočka žena – faza II”

Ponovljen natječaj za zapošljavanje radnica u projektu “Otočka žena – faza II”

Općina Preko ponavlja OGLAS za zapošljavanje radnica za pružanje usluge potpore i podrške starijima i osobama u nepovoljnom položaju u projektu Otočka žena – faza II.

Na rok od šest mjeseci zaposlit će se ČETIRI radnice, na puno radno vrijeme, a mjesto rada je područje Općine Preko.

Opis poslova:

  • dostava namirnica,
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,
  • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
  • briga o higijeni i osobnom izgledu,
  • pomoć u socijalnoj integraciji,
  • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
  • pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima
  • i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

Vrijeme početka i trajanja rada: za trajanja projekta „Otočka žena – faza II“.

Ciljane skupine su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive/ranjive skupine u lokalnoj zajednici (primjerice, žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi – domova za djecu – i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad šest mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice).

Obrazac prijave i obrazac Izjave o suglasnosti za korištenje osobnih podataka može se dobiti u općinskoj službi Općine Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, Preko, radnim danom od 8 do 14 sati ili na mrežnim stranicama Općine Preko.

Obrazac prijave i obrazac Izjave o suglasnosti za korištenje osobnih podataka može se dobiti u općinskoj službi Općine Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, Preko, radnim danom od 8 do 14 sati ili na mrežnoj stranicama Općine Preko.

Prijave na oglas za mogućnost zapošljavanja u sklopu provedbe projekta „Otočka žena – faza II” podnose se zaključno s danom 15. prosinca 2022. godine, s naznakom „Prijava na oglas u sklopu projekta „Otočka žena – faza II” na adresu Općina Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko. Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Općine Preko na adresu Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko.

S kandidatkinjama koje ispunjavaju formalne uvjete (tj. koje su se pravovremeno prijavile i čije su prijave potpune) obavit će se intervju, a u slučaju velikog broja prijava prethodno će se organizirati pismeno testiranje.

O terminima održavanja intervjua i eventualnog pismenog testiranja kandidatkinje će biti obaviještene na kontakte navedene u životopisu, a obavijest će biti dostupna i na mrežnoj stranici Općine Preko.

Ako kandidatkinja ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukla prijavu na natječaj.

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Preko zadržava pravo na poništenje natječaja bez posebnog objašnjenja.