Za projekte razvoja civilnog društva na otocima osigurano 600.000 kuna

Za projekte razvoja civilnog društva na otocima osigurano 600.000 kuna

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je javni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2022. godini.

Projekte mogu prijaviti organizacije civilnog društva koje imaju sjedište i djeluju na području otoka, udruge osnovane temeljem Zakona o udrugama i upisane u Registar udruga, zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica, privatne neprofitne ustanove i zadruge upisane u odgovarajući upisnik, a svi prijavitelji moraju biti upisani u Registar neprofitnih organizacija te udovoljavati općim uvjetima javnog poziva.

Opći cilj javnog poziva je stvaranje povoljnog okruženja za razvoj civilnog društva na otocima, jačajući ulogu i kapacitete organizacija civilnog društva i podržavajući njihovo umrežavanje, a specifični cilj osnaživanje uloge i kapaciteta organizacija civilnog društva na otocima, i to putem provedbe kvalitetnih projekata i inicijativa kojima se doprinosi poboljšanju kvalitete života otočnog stanovništva.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javnog poziva iznosi 600.000 kuna, minimalan iznos tražene financijske podrške je 20.000 kuna, a
maksimalan iznos 50.000 kuna.

Prijava se podnosi isključivo elektroničkim putem (internetska prijava) popunjavanjem propisanih obrazaca i postavljanjem propisane dokumentacije u sustav www.financijskepodrske.hr a rok za podnošenje prijava je 10. listopada 2022. godine.