Jednokratna isplata radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata

Jednokratna isplata radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavještava korisnike mirovine o isplati jednokratnog novčanog primanja radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva.

Odlukom Vlade RH o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata uređena je isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u RH za ožujak 2022. godine ne prelazi iznos od 4.000,00 kuna i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja.

Korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja mogu ostvariti pod sljedećim uvjetima:

1. da im ukupno mirovinsko primanje u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, isplaćeno za ožujak 2022., ne prelazi neto iznos od 4.000,00 kn

2. da Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostave dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja za ožujak (potvrda banke ili izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi iznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za ožujak 2022. ili potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za ožujak 2022. u neto iznosu).

Korisnici koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, također trebaju na tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine označiti polje – Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu te tiskanicu potpisati i dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu korisnici su obvezni dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u razdoblju od 1. travnja 2022. do najkasnije 30. lipnja 2022.

Dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu, korisnici mogu dostaviti područnoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta, poštom ili osobno, putem online obrasca.

Korisnicima mirovine kojima ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi neto iznos od 4.000,00 kn, jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u srpnju 2022. godine.

Fotografija dnevnik.hr/Pixsell