Općina Preko raspisala natječaj za dodjelu 50 studentskih stipendija

Općina Preko raspisala natječaj za dodjelu 50 studentskih stipendija

Općina Preko raspisala je 3. studenoga 2021. natječaj za odobravanje bespovratnih financijskih pomoći studentima koji imaju prebivalište na području Općine Preko za studijsku godinu 2021./2022.

Dodijelit će se 50 bespovratnih financijskih pomoći, a visina stipendije iznosi 400,00 kuna mjesečno.

Pravo na bespovratnu financijsku pomoć mogu ostvariti:
– studenti koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Preko najmanje pet godina prije raspisivanja natječaja,
– studenti koji imaju status redovitog ili izvanrednog studenta,
– studenti koji nemaju odobren kredit ili stipendiju od nekog drugog subjekta,
– studenti koji prethodno nisu koristili bespovratnu financijsku pomoć za isti stupanj i studijsku godinu obrazovanja.

Rok za podnošenje zahtjeva na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja.

Uza zahtjev se prilaže:
1. potvrdu fakulteta o upisu na redovno ili izvanredno školovanje,
2. presliku svjedodžbe ili indeksa zadnje godine završenog školovanja, a i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita i broju ostvarenih ECTS bodova,
3. dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima zadnje godine završenog školovanja,
4. izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva (na obrascu Upravnog odjela za opće, pravne i ekonomske poslove),
5. službene potvrde o prihodima svih članova obitelji za godišnji prihod iz prethodne godine (prema uputama iz obrasca Upravnog odjela za opće, pravne i ekonomske poslove),
6. ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji prema kriterijima ovog Pravilnika (djeca bez jednog roditelja, djeca roditelja invalida, ostali članovi obitelji koji se školuju),
7. presliku domovnice i osobne iskaznice,
8. uvjerenje o prebivalištu ( MUP, ne starije od šest mjeseci)
9. izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na obrascu Upravnog odjela za opće, pravne i ekonomske poslove).

Studenti bez oba roditelja uz zahtjev prilažu sljedeću dokumentaciju:
1. potvrdu fakulteta o upisu na redovno ili izvanredno školovanje
2. presliku domovnice
3. uvjerenje o prebivalištu ( MUP, ne starije od šest mjeseci)
4. izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj
osnovi (na obrascu Upravnog odjela za opće, pravne i ekonomske poslove)
5.ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog
položaja obitelji prema kriterijima ovog Pravilnika (djeca bez oba roditelja).

Studenti koji su stekli pravo na stipendiju ili kredit po bilo kojem drugom temelju, ne mogu ostvariti pravo na dodjelu bespovratne financijske pomoći Općine Preko.
O rezultatima izbora po provedenom natječajnom postupku kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Popis kandidata bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Preko, a svim kandidatima s kojima se treba sastaviti ugovor o bespovratnoj pomoći bit će poslan poziv za potpis ugovora.

Studenti imaju pravo prigovora na listu kandidata u roku od 8 dana od objave popisa.
Prigovore će rješavati općinski načelnik Općine Preko.

Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom i nepravodobni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

Zahtjevi se podnose poštom ili osobno na adresu: OPĆINA PREKO, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko (-za natječaj bespovratne financijske pomoći studentima).

Sve pojedinosti i natječajna dokumentacija objavljeni su na mrežnoj stranici Općine Preko.

Fotografija/ilustracija lipik.hr