U Područnoj školi Kali organiziran produženi boravak djece

U Područnoj školi Kali organiziran produženi boravak djece

U OŠ Valentina Klarina Preko – Područnoj školi Kali, od 13. rujna počeo je produženi boravak djece, izvijestili su iz Općine Kali.

Produženi boravak, od 11 do 17 sati, osiguran je za učenike od prvog do četvrtog razreda sukladno Pravilniku o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi.

U program produženog boravka mogu se upisati učenici koji imaju prebivalište na području Općine Kali kao i učenici koji nemaju prebivalište na području Općine Kali.

Trenutačno je upisano devetero djece iz Kali, a za odgojno-obrazovni rad zadužena je učiteljica Sunčana Kolega i još ima slobodnih mjesta za prijavu.

U produženom boravku odgojno-obrazovni rad obuhvaća: učenje i izradu domaćih zadaća svih predmeta te međupredmetnih tema i područja kurikuluma koje učenik treba usvojiti, slobodne aktivnosti i edukativne igre.

Učenici u produženom boravku imaju osiguran topli obrok koji se nabavlja putem catering usluge jednog restorana u Kalima.

Općina Kali sufinancira plaće i druga materijalna prava učitelja za program produženog boravka, a roditelji financiraju punu cijenu prehrane učenika u produženom boravku.