Prijavite programe u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi

Prijavite programe u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi

Zadarska županija objavila je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2022. godinu.

Tekst javnog poziva sa svim potrebnim obrascima objavljen je na mrežnoj stranici Zadarske županije

Prijave projektnih/programskih aktivnosti mogu podnijeti ustanove, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici te ostale pravne i fizičke osobe ako će se njihove projektne/programske aktivnosti odnositi na javne potrebe od interesa za Županiju kao cjelinu, u sljedećim prioritetnim područjima:

– područje kulture,

– područje športa,

– područje tehničke kulture i

– područje prosvjete.

Rok za podnošenje prijava je od dana objave natječaja do 11. listopada 2021. godine.