Općina Preko sufinancirat će kupnju udžbenika i radnih bilježnica sa 300 kuna po učeniku

Općina Preko sufinancirat će kupnju udžbenika i radnih bilježnica sa 300 kuna po učeniku

Općinski načelnik Općine Preko donio je odluku o ostvarivanju prava na sufinanciranje nabave školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola u školskoj godini 2021./2022.

Općina Preko sufinancirat će nabavu drugih obrazovnih materijala učenicima koji pohađaju osnovnu školu na području Općine Preko, u visini do 300,00 kuna od iznosa cijene nabavljenih drugih obrazovnih materijala roditeljima ili skrbnicima na tekući račun naveden u zahtjevu za sufinanciranje uz predočenje računa za nabavljene druge obrazovne materijale.

Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici koji imaju prebivalište na području Općine Preko. Zahtjevi za sufinanciranje dostavljaju se do 30. rujna 2021. godine poštom ili osobno u Općinu Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko, ili na e-mail marija.miocic@preko.hr

Sredstva za sufinanciranje drugih obrazovnih materijala biti će isplaćena iz Proračuna Općine Preko za 2021. godinu iz Programa socijalne skrbi, stavka Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, podstavka Subvencioniranje školskih udžbenika.

Zahtjev za sufinanciranje može se preuzeti s mrežne stranice Općine Preko.

Fotografija Pixsell