ŽLU Zadar sufinancirala gradnju obalnog zida u uvali Batalaža u Kalima

ŽLU Zadar sufinancirala gradnju obalnog zida u uvali Batalaža u Kalima

U sklopu projekta „Izgradnja rotora u uvali Batalaža u Kalima”, naručitelja Općine Kali, Županijska lučka uprava Zadar sufinancirala je gradnju novog obalnog zida u uvali Batalaža.

Realizacijom glavnog predmeta nabave sagrađen je rotor, vanjskog radijusa 9,5 metara, s povoznim središnjim otokom, čime je omogućen prolaz vozilima veće dužine. Sama dužina prometnog traka u rotoru iznosi 5.5 metara, dok je uzdužni pad osi (ruba rotora) prilagođen spojnim niveletama privoza. U sklopu križanja nalaze se četiri privoza (tri postojeća i jedan novoprojektirani privoz). Prometnice su dimenzionirane min. 5.5(6,0) metara širine sa proširenjem u krivini radi mimoilaženja vozila.

Gradnjom rotora postigla se šira zaobalna površina te povećao kapacitet komunalnih vezova u luci, napominju iz ŽLU.

Osim prometnice, projektom su riješeni oborinska odvodnja, javna rasvjeta te manji obuhvat izmještanja vodovodne mreže.

Izvedbeni radovi započeli su početkom listopada 2020. godine,a završili unutar ugovorenog roka od devet mjeseci.

Vrijednost radova koje je sufinancirala Županijska lučka uprava Zadar iznosi 1,500.000 kuna, dok vrijednost cjelokupnih radova iznosi 4,195.876 kuna.

Fotografije ŽLU Zadar