Počinje prodaja dozvola za športski i rekreacijski ribolov u trajanju od 150 dana

Počinje prodaja dozvola za športski i rekreacijski ribolov u trajanju od 150 dana

Uprava za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede izvijestila da od 5. kolovoza stupa na snagu Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru.

Predmetnim će se propisom omogućiti prodaja dozvola za športski i rekreacijski ribolov u trajanju od 150 dana, a najduže do 31. prosinca za kalendarsku godinu, što nastupi prije.

Dozvole za rekreacijski ribolov za maloljetnike, osobe koje su navršile 65 godina, punoljetne osobe do 65. godine života te dozvole za osobe s navršenih 65 godina života koje imaju prebivalište na otocima i poluotoku Pelješcu bit će moguće kupiti u Upravi ribarstva i ispostavama područnih jedinica Uprave ribarstva, kod pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za prodaju dozvola te putem mrežne stranice Uprave ribarstva.

Dozvole za invalide Domovinskog rata i dozvole za umirovljenike bit će moguće kupiti isključivo u Upravi ribarstva i ispostavama područnih jedinica Uprave ribarstva te kod pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za prodaju dozvola.

Dozvole za športski ribolov biti će moguće kupiti kod članica Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru.

Naknade za pojedine potkategorije dozvole za 150 dana definirane su kako je navedeno u tablici na stranici Uprave ribarstva.