Do 31. listopada zabranjeno loženje vatre na svim otvorenim prostorima

Do 31. listopada zabranjeno loženje vatre na svim otvorenim prostorima

Ljetni mjeseci i velike vrućine razdoblje su velike i vrlo velike opasnosti od nastajanja požara na otvorenom prostoru. Najčešći uzroci su nemar i nepropisno korištenje otvorenog plamena, odnosno ljudski faktor (korištenje otvorenih ložišta, roštilja, spaljivanja korova i suhe trave, bacanje opušaka cigareta i slično).

Na području Zadarske županije, zabranjeno je loženje vatre na otvorenom prostoru od 1. lipnja do 31. listopada. Naime, zabranjeno je spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada na poljoprivrednim zemljištima, grmlja, gustog šumskog raslinja i šikara, smeća, bacanje šibica, opušaka, zapaljivih tvari ili obavljanje radnji koje mogu izazvati požar na otvorenom prostoru. Posljedice koje požari izazivaju, osim materijalne štete, neprocjenjive su i za okoliš i vegetaciju koja nas okružuje.

Osoba koja izazove požar kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj, a nepromišljenim radnjama može se počiniti i kazneno djelo „Dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom“ za koje se može izreći i zatvorska kazna, poručuju iz PU zadarske.

Kako bi se izbjegle posljedice, molimo građane da svojim savjesnim ponašanjem smanje mogućnosti od pojave požara na najmanju moguću mjeru kako bi se na taj način zaštitili ljudski životi, te spriječilo počinjenje materijalne štete, a angažiranje ljudskih i materijalnih snaga u gašenju požara svelo na najmanju moguću mjeru.

KAKO SPRIJEČITI POŽARE NA OTVORENOM
Podsjećamo na neke od preventivnih mjera koje je potrebito poduzeti, ukoliko palite vatru na otvorenom, da se vatra ne proširi na druge površine i objekte, a posebice:

  • tvari koje se spaljuju moraju se odložiti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, javnih cesta, željezničke pruge, industrijskih postrojenja, stambenih građevina i drugih objekata, a koje bi vatra i dim mogli ugroziti;
  • oko mjesta spaljivanja potrebno je očistiti odgovarajući sigurnosni pojas;
  • ovisno o količini tvari i površini koja se spaljuje, potrebno je osigurati nazočnost dovoljnog broja punoljetnih osoba sposobnih za gašenje požara;
  • uz mjesto spaljivanja potrebito je osigurati priručna sredstva za gašenje (lopate, vodu i dr.);
  • spaljivanje obavljati danju kada su za to pogodne vremenske prilike;
  • nakon spaljivanja potrebno je mjesto spaljivanja temeljito pregledati, a ostatak vatre i žara u potpunosti pogasiti.

Ako planirate odlazak i odmor u prirodi, podsjećamo vas da se veliki požari i nesreće događaju zbog sitnih i naizgled bezazlenih propusta, a da izbjegnete neželjene posljedice obratite pozornost na sljedeće:

– provjerite da li ste prije odlaska na odmor ili duže izbivanje u vašem stanu isključili električne potrošače i zatvorili plin;
– u kampovima i drugim zatvorenim prostorima ne palite otvorenu vatru, a pripremu roštilja obavljajte na za to uređenim mjestima; vodite računa da mjesto oko roštilja bude očišćeno od gorivih materija, pepeo nakon svakog odlaganja polite vodom, za svaku sigurnost imajte u pripremi adekvatna sredstva za gašenje požara;
– ne ostavljajte upaljače na mjestima direktnog kontakta sa izvorom topline, a naročito ne u automobilima ispod vjetrobranskog stakla;
– upaljače i šibice držite dalje od dohvata djece;
– ne bacajte opuške kroz prozor vašeg automobila.

Pored navedenog, a naročito u tijeku turističke sezone, zbog eventualne potrebe pristupa vatrogasnih i drugih intervencijskih vozila pojedinim značajnim objektima, dijelovima grada, starogradskim jezgrama i hotelima u trenucima požara i drugih intervencija potrebno je prostore gdje su predviđeni vatrogasni pristupi ostaviti prohodnima i slobodnim za nesmetani prolazak.

Fotografija agroklub.hr