POU Dom na žalu: Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju pesticidima

POU Dom na žalu: Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju pesticidima

Učilište Virtus u suradnji s POU Dom na žalu organizira dopunsku izobrazbu o sigurnom rukovanju pesticidima.

Nakon uspješno položenog ispita, polaznici će dobiti iskaznicu i moći nesmetano kupovati te primjenjivati sredstva za zaštitu bilja.

Upisi su u tijeku, obavezna predbilježba na 095/111 4480.

Potrebna dokumentacija: kopija osobne iskaznice, OIB, kopija svjedodžbe, MIBPG (za registrirane OPG-ove).
Kad se skupi određeni broj polaznika, dogovorit će se termin za edukaciju koja će se održati u POU Dom na žalu u Preku.

Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, obveznici izobrazbe moraju redovito obnavljati stečeno znanje dopunskom izobrazbom u roku od pet godina nakon stjecanja osnovne izobrazbe.

Kontakti: info@uciliste-virtus.hr i 098/9362309